Projekty

kolaż z kolekcji Cata Mackiewicza

Projekt objął prace nad 33 kolekcjami ze zbiorów FOK, w tym kolekcją osobistą Stanisława Cata-Mackiewicza oraz 32 kolekcjami fotograficznymi prywatnej proweniencji.

logo Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

W ramach zadania zbiory 8 najaktywniejszych CATL-i zostały przeniesione na portal OSA. Zabezpieczono ponad 6000 archiwaliów, które zostały zaprezentowane na stronie atrakcyjniejszej, bardziej zaawansowanej technologicznie i bezpieczniejszej niż obecnie. Odbył się cykl webinariów dot. opracowywania zbiorów w OSA, powstał samouczek korzystania z OSA oraz 8 wirtualnych wystaw. Wypracowane rozwiązania posłużą do przeniesienia zbiorów kolejnych bibliotek na portal OSA.

logo Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej
kolaż zdjęć archiwalnych

Projekt zakłada integrację informacji o zbiorach archiwalnych Ośrodka KARTA poprzez udostępnienie na portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA: osa.archiwa.org) opisów inwentarzowych ponad 10 000 kolekcji: dokumentowych, fotograficznych i dźwiękowych.

kolaż archiwalnych fotografii
wystąpienie na kongresie Pamięć Trzeciego Sektora
1 Maja 2018 do 31 Grudnia 2019

Ośrodek KARTA otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "Pamięć trzeciego sektora" w latach 2018-2019. Projekt był kontynuacją działań Ośrodka, realizowanych od 2012 roku, mających na celu wspieranie oddolnego ruchu dokumentowania historii. 

Zrealizowane działania:

okładka książki Emisariusz Niepodległej

Przygotowanie i opublikowanie (tradycyjnie i w formie ebooka) w serii "XX wiek. Świadectwa” książki Michała Sokolnickiego „Emisariusz Niepodległej. Wspomnienia z lat 1896-1919”. Książka ta będzie przedstawiała polską drogę do niepodległości środowiska związanego z Józefem Piłsudskim w latach 1899–1919. Na książkę złożą się materiały pochodzące ze spuścizny przyjaciela i sekretarza Józefa Piłsudskiego, Michała Sokolnickiego (wspomnienia i fragmenty dziennika) – wcześniej niepublikowane, bądź publikowane na emigracji oraz przed 1939 rokiem – a więc niedostępne na rynku księgarskim.

okładka książki Emisariusz Niepodległej
okładka książki Lobbyści - tom 2

„Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości” – wybór, tłumaczenie, naukowe opracowanie i udostępnienie w postaci publikacji i e-booka dzienników i wspomnień zachodnich dyplomatów i polityków uczestniczących w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

okładka książki Lobbyści - tom 1
fragment okładki książki Pruskie noce

Wydanie w tłumaczeniu polskim rozdziału poematu Aleksandra Sołżenicyna „Dorożenka” zatytułowanego „Pruskie noce”. To polski debiut noblisty, Aleksandra Sołżenicyna, jako poety. Poemat „Dorożenka” jest obszernym lirycznym utworem autobiograficznym, wybrany fragment „Pruskie noce” opowiada o przejściu Armii Czerwonej przez tereny Prus Wschodnich (dziś tereny polskie) w 1945 roku. Poetycki obraz tych dramatycznych wydarzeń, zapisany z punktu widzenia żołnierza rosyjskiego, to dla polskiego czytelnika zupełnie nowe doświadczenie.

fragment okładki książki Pruskie noce
okładka książki Amerykańska księżna

Przetłumaczenie z języka angielskiego na polski, przygotowanie, publikacja, kolportaż i promocja wspomnieniowej książki Virgilii Sapiehy „Amerykańska księżna. Z Nowego Jorku do Siedlisk” w wersji drukowanej oraz jako e-book. Książka jest obrazem przedwojennej Polski w oczach Amerykanki, która poprzez małżeństwo z Pawłem Sapiehą weszła do jednego z najbardziej znanych polskich rodów arystokratycznych i zapisała swoje obserwacje dotyczące polskiego społeczeństwa. Uważnie, momentami krytycznie przyglądała się życiu polskiej arystokracji i funkcjonowaniu dużych majątków ziemskich.

okładka książki Amerykańska księżna