Projekty

Zadanie polegało na wzmocnieniu infrastruktury Ośrodka KARTA w trzech kluczowych kierunkach.

Zadanie zakłada opracowanie, przygotowanie oraz konserwację zachowawczą zasobów archiwalnych dw och organizacji - Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności oraz Komitetu Helsińskiego, przechowywanych w siedzibie Fundacji Ośrodka KARTA. Pierwsza z nich jest unikalną dokumentacją NSZZ "Solidarność" - zawiera dokumenty, kolekcje osobiste, relacje dokumentujące historię Solidarności i innych organizacji opozycyjnych.

Zadanie jest kontynuacją projektu wydania w formie tradycyjnej i ebooka dzienników Michała Römera - wybitnego humanisty, prawnika i niezwykłego swiadka wspólnej historii Polski i Litwy. W ramach ostatniego etapu prac finansowanego przez Fundację PZU wydany został III tom dzienników oraz zorganizowana promocja dotychczas wydanych tomów. Promocja dzienników Michała Römera ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia rozwoju i obecnego stanu stosunków polsko-litewskich.

Zadanie ma na celu promocję czytelnictwa poprzez rozbudzanie zainteresowania zapisanymi relacjami osobistymi dotykającymi historii danego miejsca, wykorzystanymi w publikacjach książkowych dystrybuowanych na terenie całego kraju.

1 Lutego 2017 do 31 Grudnia 2017

Projekt miał na celu podniesienie wiedzy i umiejętności członków organizacji pozarządowych w zakresie zabezpieczania ich zbiorów archiwalnych i wzmocnienie ich aktywności w tej dziedzinie oraz wzrost świadomości na temat problemu zabezpieczania swoich zbiorów u około 1000 organizacji w ciągu 11 miesięcy trwania projektu. Celem było również zbudowanie trwałych narzędzi i metod do pracy NGO nad własnym zasobem archiwalnym. 

W ramach projektu zrealizowano zadania:

Przetłumaczenie z języka niemieckiego na polski, przygotowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki Michaela Wiecka „Zeugnis vom Untergang Königsbergs” („Miasto utracone. Młodość w Königsbergu w czasach Hitlera i Stalina") w serii „Świadectwa. Niemcy XX wiek”. Są to wspomnienia syna niemieckiej Żydówki, prześladowanego przez nazistów w III Rzeszy.

Zadanie obejmuje wybór z rumuńskiej literatury faktu XX stulecia, tłumaczenie z języka rumuńskiego, przygotowanie do druku, druk, promocję i kolportaż książki „Łacińska wyspa. Antologia rumuńskiej literatury faktu”.

2 Stycznia 2017 do 20 Grudnia 2019

Świat ziemian – miniony, lecz wciąż zaciekawiający – w antologii wspomnień, dzienników, relacji od końca XIX wieku po rok 1945. Książka przedstawia warstwę, której tradycje sięgają daleko w poprzednie stulecia, a którą w tym ostatnim próbowano wymazać. Na czym polegała jej wyjątkowość? Co jej zawdzięczamy? W czym specyficzne było jej doświadczenie?