Projekty

Od 1 września będziemy realizować zadanie "Wokół «Gawędy» - popularyzacja wiedzy o historii i znaczeniu wychowawczym harcerskiego zespołu artystycznego w latach 1952-2017", na które dostaliśmy dofinansowanie w ramach programu "Patriotyzm Jutra" organizowanego przez Muzeum Historii Polski.

15 Maja 2022 do 15 Grudnia 2022

Ośrodek KARTA rozpoczął realizację projektu, który zakłada opracowanie koncepcji przesłania Domu Wschodniego, umieszczenie jej w internecie i rozesłanie online do polskich placówek dyplomatycznych. Do 15 grudnia 2022 międzynarodowy zespół przygotuje w pięciu językach (polskim, angielskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim) dokument „Przesłanie Domu Wschodniego”.

Witryna - banner

Ośrodek KARTA realizuje zadanie pt. „Opracowanie i wydanie drukiem książki Tadeusza Bukowego «Z Polski do ZSRR i z powrotem. Wspomnienia łagiernika 1944–55»”.

Ośrodek KARTA realizuje zadanie pt. „Konspiracja warszawska 1939–45. Historie mówione” – wybór i przygotowanie do druku antologii kilku relacji z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią

1 Marca 2022 do 28 Lutego 2023

Ośrodek KARTA realizuje projekt „Polska energia. Od źródeł do nowoczesności 1852–2022”. W ramach projektu powstaje publikacja edukacyjna przybliżająca życie i dokonania twórcy lampy naftowej: „Płomień Łukasiewicza. Rzecz o Ignacym Łukasiewiczu 1822–1882” oraz album tekstowo-zdjęciowy poświęcony historii nafty, gazu i prądu na ziemiach polskich „Polska energia. Od źródeł do nowoczesności 1852–2022”.

Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA

Ośrodek KARTA realizuje zadanie pt. „Opracowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki «Dni pogrudniowe. Dzienniki stanu wojennego»”. W kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego ukaże się antologia przedstawiające najciekawsze dzienniki z okresu 13 grudnia 1981 – 31 grudnia 1982 pochodzące ze zbiorów Archiwum Ośrodka KARTA.

W 2021 roku realizowaliśmy projekt pt. Przeczytaj-poznaj-poczuj - obrazy małych ojczyzn w literaturze faktu", który polegał na przygotowaniu i bezpłatnym udostępnieniu na portalach internetowych 3-odcinkowego cyklu 15-minutowych videocastów. Wybrane materiały były czytane przez profesjonalnych lektorów i aktorów, ilustrowane historyczną ikonografią, ożywiono animacjami. Cykl przyjął nazwę Mordy. Dom na końcu szosy.

Ośrodek KARTA przygotowuje stronę internetową poświęconą najbardziej wyrazistym postaciom „lobbystów” – dyplomatom, politykom, dziennikarzom i naukowcom z krajów anglosaskich, którzy wspierali polską państwowość w negocjacjach pokojowych i w ramach pomocy w odbudowie kraju po zniszczeniach wywołanych I wojną.