Projekty

1 Czerwca 2024 do 30 Października 2024
Celem projektu realizowanego przez Ośrodek KARTA w 2024 roku jest wypracowanie wspólnego stanowiska badaczy ukraińskich i polskich, dotyczącego stanu wiedzy na temat wspólnych dziejów i relacji polsko-ukraińskich w XX i XXI w. W efekcie dyskusji i uzgodnień powstanie „II Komunikat polsko-ukraiński”. Publikacja nawiązuje do pierwszego „Komunikatu polsko-ukraińskiego”, podpisanego 30 lat temu przez znamienitych polskich i ukraińskich historyków i opublikowanego w piśmie historycznym Karta nr 13 (1994).
15 Kwietnia 2024 do 15 Grudnia 2024

Projekt realizowany przez Ośrodek KARTA w 2024 roku obejmuje następujące działania:

kolekcje opracowane w Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA

W 2023 roku Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA ukończyło zadanie opracowania, udostępnienia i zabezpieczenia 5 kolekcji fotograficznych: 

Tomasza Wesołowskiego OK_1624 (link do inwentarza)

kolekcje opracowane w Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA

W 2023 roku Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA ukończyło zadanie digitalizacji 20 tys. stron dokumentacji dotyczącej programu telewizyjnego „Rewizja Nadzwyczajna” z kolekcji historyka, publicysty, dziennikarza Dariusza Baliszewskiego.

Zdigitalizowana kolekcja będzie wkrótce dostępna w bazie zbioryspoleczne.pl

1 Lutego 2023 do 31 Października 2023

Ośrodek KARTA rozpoczął realizację Inicjatywy, której głównym celem jest przygotowanie długoterminowej strategii programowej (2023-2025) dla Witryny Domu Wschodniego, uwzględniającej potrzeby i interesy różnych grup etnicznych i narodowościowych, m.in. Ukraińców, Białorusinów i Rosjan.

logo Witryna Domu Wschodniego
1 Stycznia 2023 do 31 Grudnia 2023

Ośrodek KARTA realizuje zadanie „Opracowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki Michała Sokolnickiego «Dziennik ankarski. Wybór z lat 1939–1945»”. Wybór z dziennika ambasadora Michała Sokolnickiego ukaże się w listopadzie 2023 w serii „Świadectwa”.

1 Stycznia 2023 do 31 Grudnia 2023

Ośrodek KARTA realizuje zadanie „Przygotowanie, druk, kolportaż i promocja publikacji z tekstami Ksawerego Pruszyńskiego «Autobiografia odczytana»”. Wybór tekstów z całej spuścizny reportażysty, pisarza i dyplomaty ukaże się we wrześniu 2023 w serii „Świadectwa”.

W ramach akcji prowadzonej przez Ośrodek KARTA do szkół licealnych w całej Polsce została rozesłana publikacja „13 grudnia. Świadectwa stanu wojennego”. Jest to antologia najważniejszych świadectw z okresu stanu wojennego zebranych przez  środowisko KARTY podczas jego 40-letniej działalności. Zawarte tam teksty (fragmenty dzienników i wspomnień) ułożone zostały w chronologiczną całość, która staje się próbą interpretacji ówczesnej rzeczywistości, pozwala także dotknąć jej najbardziej dramatycznych wymiarów.