Lobbyści 1918–1921. Popularyzacja wiedzy o zachodnich rzecznikach polskiej niepodległości

Ośrodek KARTA przygotował stronę internetową poświęconą najbardziej wyrazistym postaciom „lobbystów” – dyplomatom, politykom, dziennikarzom i naukowcom z krajów anglosaskich, którzy wspierali polską państwowość w negocjacjach pokojowych i w ramach pomocy w odbudowie kraju po zniszczeniach wywołanych I wojną. Na stronie internetowej znajdują się m.in. podstawowe informacje historyczne, opisy wybranych postaci oraz wyselekcjonowane fragmenty ich świadectw. Strona została przygotowana w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.

https://lobbysci.karta.org.pl/

01/12/2021 do 31/03/2023
Grantodawcy 

Projekt realizowany w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Społeczna odpowiedzialność nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu”

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Wartość finansowania: 85 300,00
Całkowita wartość zadania: 94 800