Ludzie

Zarząd Fundacji Ośrodka KARTA ok@karta.org.pl

  • Zbigniew Gluza

    Prezes Zarządu, redaktor naczelny

Biuro Ośrodka KARTA ok@karta.org.pl

Wydawnictwo Ośrodka KARTA redakcja@karta.org.pl

Edukacja

Archiwa Ośrodka KARTA

  • Joanna Łuba

    wicedyrektorka ds. archiwów, koordynatorka projektów "Pamięć emigracji"

Archiwum Dokumentowe archiwum@karta.org.pl

Archiwum Fotografii foto@karta.org.pl

Archiwum Historii Mówionej ahm@karta.org.pl

Dział IT it@karta.org.pl

Obserwatorium Archiwistyki Społecznej as@karta.org.pl