Nafta, gaz i prąd na ziemiach polskich

Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA

Dzięki dofinansowaniu Fundacji Orlen wykonaliśmy etap przygotowawczy prac na rzecz albumu poświęconego historii przemysłu wydobywczego (nafta, gaz) i elektryczności na ziemiach polskich w latach 1852–2022.

25/10/2021 do 31/12/2021
Grantodawcy 

Dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN