„Honor Płocka. Sto lat po Krzyżu Walecznych”

Dzięki wsparciu Fundacji Grupy PERN wykonaliśmy kwerendę źródłową dotyczącą dwudziestowiecznej historii Płocka. Materiał poświęcony historii Płocka w latach 1920-21 zostanie opublikowany w „Karcie” 110 w lutym 2022.

06/04/2021 do 31/12/2021
Grantodawcy