Edukacja

Działalność

Kierujemy swoje działania do nauczycieli i uczniów, bibliotekarzy i animatorów kultury oraz wszystkich, którzy chcą samodzielnie uzyskać lub pogłębić wiedzę o historii Polski i jej sąsiadów, szczególnie poznać doświadczenie totalitaryzmów XX wieku i ich oddziaływanie na współczesność.

Umożliwiamy dostęp do bogatych i różnorodnych materiałów źródłowych, w tym relacji świadków historii, przekazanych w sposób przystępny i atrakcyjny, ale także wieloperspektywiczny.

Nie boimy się tematów kontrowersyjnych i trudnych.

Kładziemy nacisk na „historię bliską” – lokalną, rodzinną, rozgrywającą się w najbliższym środowisku, okolicy; bohaterów nieoczywistych, nieznanych lub zapomnianych.

Pracujemy metodą projektową i warsztatową, które – wierzymy – pozwalają lepiej i skuteczniej nauczać i uczyć się historii – samodzielnie ją badać i niejako doświadczać.

Prowadzone serwisy www

Zespół i kontakty

Alicja Wancerz-Gluza – wicedyrektorka do spraw edukacji: a.gluza@karta.org.pl

Agnieszka Kudełka – koordynatorka projektów: a.kudelka@karta.org.pl

tel. 22 844 10 55

Realizowane projekty

1. Portal edukacyjny „Uczyć się z historii – doświadczenie totalitaryzmów XX wieku”

Czas realizacji: luty 2018 – maj 2019 (projekt wieloletni)

Finansowanie: Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (Berlin); dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”)

Opis: Serwis „Uczyć się z historii”, istniejący od 2008 roku, został w roku 2018 przebudowany i wkrótce zostanie wypełniony wszystkimi materiałami, zarówno z poprzedniej wersji serwisu – dostosowanymi do nowych zasad, jak i specjalnie przygotowanymi.

Portal ten ma być centralnym miejscem, w którym pokazywane będą różne inicjatywy edukacyjne oraz projekty wydawnicze i archiwistyczne Ośrodka KARTA, jako inspiracje do praktycznego nauczania i samodzielnego uczenia się historii.
Po przebadaniu potrzeb odbiorców portalu (nauczycieli historii, WOS-u i edukatorów organizacji pozarządowych) wybrano zagadnienia historyczne, które portal będzie prezentował z różnych perspektyw i różnymi metodami (projekty, artykuły, materiały do pobrania, lokalizacje – czyli miejsca realizacji projektów i miejsca zdarzeń historycznych).
Wybrane zagadnienia będą okresowo promowane na głównej stronie portalu.

Większy nacisk będzie położony na pokazanie relacji historii ze współczesnością (obecność tematów historycznych w debacie publicznej, obchody rocznicowe itp.) oraz udostępnianie scenariuszy lekcji i gotowych materiałów, pobieranych do bezpośredniego wykorzystania.

Ważną ścieżką portalu będzie uczenie metody projektu i możliwość zgłoszenia i promowania projektu własnego – przesłanego według załączonego, edytowalnego szablonu.
W ten sposób portal będzie wzbogacał się ciągle o nowe, autorskie pomysły i projekty nauczania oraz indywidualne doświadczenia edukacyjne, którymi mogą podzielić się wszyscy chętni.

NOWY adres portalu: www.uczycsiezhistorii.pl

Stary, działający do czasu pełnego uruchomienia nowej wersji: www.uczyc-sie-z-historii.pl

Zespół projektu: Alicja Wancerz-Gluza, Agnieszka Kudełka;
współpraca: Aleksandra Janus (Centrum Cyfrowe) – przebudowa portalu, Jan Mackiewicz, Szymon Rębowski, Aleksiej Rogozin – opracowanie materiałów merytorycznych.

2. Portal Polska1926.pl (Nieskończenie Niepodległa – Ludzie)/ Konkurs „Rówieśnicy Niepodległej”

Czas realizacji: sierpień 2017 – grudzień 2018

Finansowanie portalu: 
Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, Fundacja Kościuszkowska, Fundacja Lanckorońskich, American Chamber of Commerce in Poland, Fundacja Teresy Sahakian, Niepodległa, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polish Library in Washington, Inglot, Gessel, McDonald's Polska Sp. z o.o., EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.

Współpraca merytoryczna: Polskie Towarzystwo Genealogiczne, Dom Spotkań z Historią

Finansowanie konkursu: Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Urząd m.st. Warszawy – Biuro Kultury, Urząd m.st. Warszawa – Dzielnica Mokotów, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, American Chamber of Commerce in Poland

Opis:
W związku z obchodami 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Ośrodek KARTA przeprowadził w 2018 roku konkurs historyczny dla młodzieży, odniesiony do Polskiej Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych.
Na portalu „Nieskończenie Niepodległa – Ludzie” (nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl) umieszczono skany 30 tysięcy stron ze 111-tomowego albumu – z wyrazami wdzięczności dla narodu amerykańskiego. W 1926 roku podpisało je 5,5 miliona polskich obywateli wszystkich narodowości, z prezydentem Mościckim, marszałkiem Piłsudskim, rządem, generalicją, władzami samorządowymi, kościelnymi, społecznościami szkół wyższych oraz uczniami wszystkich szkół średnich i powszechnych.

Najmłodsi podpisujący Deklarację urodzili się w 1918 roku – to rówieśnicy odzyskania niepodległości – stąd tytuł konkursu. Konkurs kierowany był do młodzieży w wieku 12–19 lat, nad którą opiekę mógł sprawować: nauczyciel, animator kultury, bibliotekarz, archiwista społeczny, pasjonat historii, drużynowy itp. (http://nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl/blog/category/8)

Konkurs polegał na odtwarzaniu losów osób z bliskiej okolicy (miejscowości, szkoły, rodziny), które podpisały się pod Deklaracją – szukaniu materiałów źródłowych (dokumentów, zdjęć, relacji świadków) i atrakcyjnym prezentowaniu efektów badań (filmy, prezentacje multimedialne, reportaże itp.) oraz wykorzystaniu zgromadzonych materiałów do organizacji niebanalnych obchodów 100-lecia niepodległości Polski w swojej miejscowości czy szkole. (http://nieskonczenieniepodlegla-ludzie.pl/blog/44)

Portal może być punktem odniesienia do różnych projektów realizowanych lokalnie, które polegają na odczytywaniu nazwisk osób podpisanych np. w danej miejscowości czy też w szkole i rekonstrukcji ich losów metodami wypracowanymi w konkursie „Historia Bliska” (www.historiabliska.pl).

Adres portalu: www.polska1926.pl lub www.nieskonczenieniepodleglaludzie.pl

Zespół projektu: Alicja Wancerz-Gluza, Agnieszka Kudełka, Joanna Bruszewska

3. Portal Wojna i pamięć. Terror, codzienność i praca przymusowa – Polska podokupacją niemiecką (1939–1945)”

Czas realizacji: wrzesień 2017 – maj 2019 (projekt wieloletni) 

Finansowanie: Fundacja „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (Berlin)

Współpraca merytoryczna: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Opis: Portal „Wojna i pamięć. Terror, codzienność i praca przymusowa – Polska pod okupacją niemiecką (1939–1945)” jest naszą pierwszą platformą e-learningową. Umożliwia ona pracę online z wywiadami historii mówionej.

Na portalu zaprezentowanych zostanie 7 wywiadów wideo (każdy to ok. 30-minutowy montaż relacji), opracowanych dydaktycznie i merytorycznie na potrzeby edukacji szkolnej i pozaszkolnej. Rozmówcami są byli robotnicy przymusowi zamieszkujący tereny do 1939 roku II Rzeczypospolitej, w latach pracujący 1939-1945 na rzecz III Rzeszy w różnych miejscach (fabryki, gospodarstwa rolne, obozy koncentracyjne, obozy pracy), z którymi wywiady przeprowadzono w latach 2005-2006, w ramach finansowanego przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” projektu tworzenia międzynarodowego archiwum wywiadów z robotnikami przymusowymi z całej Europy.

Dodatkowo przygotowany został 30-minutowy film kontekstowy pt. „STRACONE LATA 19391945. TERROR. CODZIENNOŚĆ. PRACA PRZYMUSOWA”, w którym wykorzystano blisko 200 zdjęć historycznych, relacje wielu świadków historii oraz pokazano pracę przymusową także w ZSRR.

Na portalu udostępnimy ponad 140 zadań o różnym stopniu trudności dla uczniów na różnych szczeblach edukacji.

Uruchomienie portalu nastąpi w maju 2019. Portal posiada 3 siostrzane wersje, bazujące na wywiadach opracowanych w Niemczech, Czechach i Rosji i tworzy w ten sposób sieć portali i edukatorów, zajmujących się tematyką robót przymusowych podczas II wojny światowej.

Adres portalu - wizytówki: www.wojnaipamiec.pl

Adres platformy e-learningowejwww.edukacja.wojnaipamiec.pl

Zespół projektu: Alicja Wancerz-Gluza, Agnieszka Kudełka; prof. Piotr M. Majewski – konsultant merytoryczny, Jacek Kadaj – montaż filmów biograficznych, Mateusz Subieta – reżyseria i montaż filmu kontekstowego; Jan Mackiewicz, Szymon Rębowski, Aleksiej Rogozin – opracowanie materiałów edukacyjnych.