Przesłanie wolności – Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej

W 40. rocznicę I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” przygotowaliśmy akcję społeczną przypominającą historię i przebieg Zjazdu, a zwłaszcza – rolę i znaczenie „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”. W ramach akcji pojawiały się posty w mediach społecznościowych, a także został przygotowany spot filmowy przedstawiający przebieg Zjazdu. Odbyła się również debata online poświęcona reakcji rosyjskich dysydentów na „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”. Powstała też bezpłatna broszura dostępna online przedstawiająca przebieg I KZD i reakcje na „Posłanie”.

21/05/2021 do 29/10/2021
Grantodawcy 

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje 2021.