Projekty

Księga Stulecia Niepodległości
1 Października 2018 do 15 Listopada 2018

Projekt zakłada druk dedykowanego nakładu Księgi Stulecia Niepodległości i jego dystrybucję do 1200 bibliotek gminnych oraz na potrzeby Biura Programu "Niepodległa" (200 egzemplarzy). 

Księga Stulecia Niepodległości
zdjęcie przedstawiające komputer z uruchomionym programem OSA

W ramach projektu zorganizowane zostały webinaria dla archiwów społecznych poświęcone opracowaniu zbiorów w OSA, animowaniu społeczności lokalnej oraz z pracy z wolontariuszam na portalu osa.archiwa.org zaprezentowane zostały zbiory kolejnych organizacji pozarządowych i bibliotek, ulepszony został program Otwarty System Archiwizacji, dzięki dostosowaniu go do potrzeb nieprofesjonalnych archiwistów oraz zorganizowana została kampania „Zarchiwizuj swoją historię” i spotkanie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Projekt zrealizowany w partnerstwie z 4 archiwami społecznymi:

zdjęcie przedstawiające komputer z uruchomionym programem OSA
kolaż z kolekcji Cata Mackiewicza

Projekt objął prace nad 33 kolekcjami ze zbiorów FOK, w tym kolekcją osobistą Stanisława Cata-Mackiewicza oraz 32 kolekcjami fotograficznymi prywatnej proweniencji.

logo Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

W ramach zadania zbiory 8 najaktywniejszych CATL-i zostały przeniesione na portal OSA. Zabezpieczono ponad 6000 archiwaliów, które zostały zaprezentowane na stronie atrakcyjniejszej, bardziej zaawansowanej technologicznie i bezpieczniejszej niż obecnie. Odbył się cykl webinariów dot. opracowywania zbiorów w OSA, powstał samouczek korzystania z OSA oraz 8 wirtualnych wystaw. Wypracowane rozwiązania posłużą do przeniesienia zbiorów kolejnych bibliotek na portal OSA.

logo Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej
kolaż zdjęć archiwalnych

Projekt zakłada integrację informacji o zbiorach archiwalnych Ośrodka KARTA poprzez udostępnienie na portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA: osa.archiwa.org) opisów inwentarzowych ponad 10 000 kolekcji: dokumentowych, fotograficznych i dźwiękowych.

kolaż archiwalnych fotografii
wystąpienie na kongresie Pamięć Trzeciego Sektora
1 Maja 2018 do 31 Grudnia 2019

Ośrodek KARTA otrzymał dofinansowanie na realizację projektu "Pamięć trzeciego sektora" w latach 2018-2019. Projekt był kontynuacją działań Ośrodka, realizowanych od 2012 roku, mających na celu wspieranie oddolnego ruchu dokumentowania historii. 

Zrealizowane działania:

okładka książki Emisariusz Niepodległej

Przygotowanie i opublikowanie (tradycyjnie i w formie ebooka) w serii "XX wiek. Świadectwa” książki Michała Sokolnickiego „Emisariusz Niepodległej. Wspomnienia z lat 1896-1919”. Książka ta będzie przedstawiała polską drogę do niepodległości środowiska związanego z Józefem Piłsudskim w latach 1899–1919. Na książkę złożą się materiały pochodzące ze spuścizny przyjaciela i sekretarza Józefa Piłsudskiego, Michała Sokolnickiego (wspomnienia i fragmenty dziennika) – wcześniej niepublikowane, bądź publikowane na emigracji oraz przed 1939 rokiem – a więc niedostępne na rynku księgarskim.

okładka książki Emisariusz Niepodległej
okładka książki Lobbyści - tom 2

„Lobbyści. Zachodni rzecznicy polskiej niepodległości” – wybór, tłumaczenie, naukowe opracowanie i udostępnienie w postaci publikacji i e-booka dzienników i wspomnień zachodnich dyplomatów i polityków uczestniczących w procesie odzyskiwania przez Polskę niepodległości.

okładka książki Lobbyści - tom 1