Kolekcja książek drugiego obiegu z lat 1976-1990 – zwiększenie dostępności zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA

W 2021 roku Biblioteka Naukowa Fundacji Ośrodka KARTA zrealizowała projekt pt. „Kolekcja książek drugiego obiegu z lat 1976-1990 – zwiększenie dostępności zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA”, który polegał na wykonaniu skontrum zbioru podstawowego, uporządkowaniu i opracowaniu nowych nabytków, jak również przeniesieniu opisów bibliograficznych z bazy Musnet do bazy bibliotecznej MAK+ oraz udostępnieniu katalogu książek na stronie internetowej https://szukamksiazki.pl.

Zapraszamy do zapoznania się z książkami drugiego obiegu w Czytelni Naukowej Fundacji Ośrodka KARTA.

01/03/2021 do 31/12/2021
Grantodawcy 

Projekt: „Kolekcja książek drugiego obiegu z lat 1976-1990 – zwiększenie dostępności zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.