Projekty

Ośrodek KARTA realizował zadanie pt. „Opracowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki "Maria Lubomirska. W słowach i obrazach".

1 Stycznia 2022 do 31 Grudnia 2022

Ośrodek KARTA zrealizował zadanie pt. „Opracowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki «Dni pogrudniowe. Dzienniki stanu wojennego»”. W kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego ukazała się antologia przedstawiające najciekawsze dzienniki z okresu 13 grudnia 1981 – 31 grudnia 1982 pochodzące ze zbiorów Archiwum Ośrodka KARTA.

W 2021 roku realizowaliśmy projekt pt. Przeczytaj-poznaj-poczuj - obrazy małych ojczyzn w literaturze faktu", który polegał na przygotowaniu i bezpłatnym udostępnieniu na portalach internetowych 3-odcinkowego cyklu 15-minutowych videocastów. Wybrane materiały były czytane przez profesjonalnych lektorów i aktorów, ilustrowane historyczną ikonografią, ożywiono animacjami. Cykl przyjął nazwę Mordy. Dom na końcu szosy.

Ośrodek KARTA przygotowuje stronę internetową poświęconą najbardziej wyrazistym postaciom „lobbystów” – dyplomatom, politykom, dziennikarzom i naukowcom z krajów anglosaskich, którzy wspierali polską państwowość w negocjacjach pokojowych i w ramach pomocy w odbudowie kraju po zniszczeniach wywołanych I wojną.

Kopalnia ropy naftowej w Równym, 1932. Fot. NAC
25 Października 2021 do 31 Grudnia 2021

Dzięki dofinansowaniu Fundacji Orlen wykonaliśmy etap przygotowawczy prac na rzecz albumu poświęconego historii przemysłu wydobywczego (nafta, gaz) i elektryczności na ziemiach polskich w latach 1852–2022.

Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA

W 2021 roku Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA ukończyło zadanie opracowania, udostępnienia oraz zabezpieczenia kolekcji Polskiej Akcji Humanitarnej, organizacji pozarządowej założonej przez Janinę Ochojską, początkowo jako Fundacja EquiLibre w 1992 roku, której misją jest niesienie pomocy humanitarnej ludziom dotkniętym konfliktami zbrojnymi, katastrofami naturalnymi, prześladowaniem i ubóstwem, a także edukacja społeczeństwa uwrażliwiająca na problemy innych oraz pomoc rozwojowa realizowana przez misje zagraniczne PAH.

W 40. rocznicę I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” przygotowaliśmy akcję społeczną przypominającą historię i przebieg Zjazdu, a zwłaszcza – rolę i znaczenie „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”. W ramach akcji pojawiały się posty w mediach społecznościowych, a także został przygotowany spot filmowy przedstawiający przebieg Zjazdu. Odbyła się również debata online poświęcona reakcji rosyjskich dysydentów na „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”. Powstała też bezpłatna broszura dostępna online przedstawiająca przebieg I KZD i reakcje na „Posłanie”.

6 Kwietnia 2021 do 31 Grudnia 2021

Dzięki wsparciu Fundacji Grupy PERN wykonaliśmy kwerendę źródłową dotyczącą dwudziestowiecznej historii Płocka. Materiał poświęcony historii Płocka w latach 1920-21 zostanie opublikowany w „Karcie” 110 w lutym 2022.