Projekty

Kopalnia ropy naftowej w Równym, 1932. Fot. NAC
25 Października 2021 do 31 Grudnia 2021

Dzięki dofinansowaniu Fundacji Orlen wykonaliśmy etap przygotowawczy prac na rzecz albumu poświęconego historii przemysłu wydobywczego (nafta, gaz) i elektryczności na ziemiach polskich w latach 1852–2022.

Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA

W 2021 roku Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA ukończyło zadanie opracowania, udostępnienia oraz zabezpieczenia kolekcji Polskiej Akcji Humanitarnej, organizacji pozarządowej założonej przez Janinę Ochojską, początkowo jako Fundacja EquiLibre w 1992 roku, której misją jest niesienie pomocy humanitarnej ludziom dotkniętym konfliktami zbrojnymi, katastrofami naturalnymi, prześladowaniem i ubóstwem, a także edukacja społeczeństwa uwrażliwiająca na problemy innych oraz pomoc rozwojowa realizowana przez misje zagraniczne PAH.

W 40. rocznicę I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” przygotowaliśmy akcję społeczną przypominającą historię i przebieg Zjazdu, a zwłaszcza – rolę i znaczenie „Posłania do ludzi pracy Europy Wschodniej”. W ramach akcji pojawiały się posty w mediach społecznościowych, a także został przygotowany spot filmowy przedstawiający przebieg Zjazdu. Odbyła się również debata online poświęcona reakcji rosyjskich dysydentów na „Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej”. Powstała też bezpłatna broszura dostępna online przedstawiająca przebieg I KZD i reakcje na „Posłanie”.

6 Kwietnia 2021 do 31 Grudnia 2021

Dzięki wsparciu Fundacji Grupy PERN wykonaliśmy kwerendę źródłową dotyczącą dwudziestowiecznej historii Płocka. Materiał poświęcony historii Płocka w latach 1920-21 zostanie opublikowany w „Karcie” 110 w lutym 2022.

W 2021 roku Biblioteka Naukowa Fundacji Ośrodka KARTA zrealizowała projekt pt. „Kolekcja książek drugiego obiegu z lat 1976-1990 – zwiększenie dostępności zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA”, który polegał na wykonaniu skontrum zbioru podstawowego, uporządkowaniu i opracowaniu nowych nabytków, jak również przeniesieniu opisów bibliograficznych z bazy Musnet do bazy bibliotecznej MAK+ oraz udostępnieniu katalogu książek na stronie internetowej https://szukamksiazki.pl.

1 Stycznia 2021 do 31 Grudnia 2021

W 2021 roku Ośrodek KARTA uzyskał dofinansowanie z funduszu Infrastruktura Kultury.

Gdańsk, sierpień 1980. Strajk w Stoczni Gdańskiej im Lenina. Anna Walentynowicz wśród robotników.

W ramach zadania przygotowany został 12-odcinkowy cykl publikacji pod hasłem „Preludium Wolności” (montaż fragmentów świadectw wraz ze zdjęciami) przybliżający historię „Solidarności” od strajków sierpniowych 1980 po wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981. Cykl ten jest prezentowany przez media polonijne w różnych krajach – m.in. w Australii, Czechach, Danii, Grecji, Kanadzie, Ukrainie i Wielkiej Brytanii.

Zadanie zostało zrealizowane przez Ośrodek KARTA w 40. rocznicę powstania „Solidarności”.

Gdańsk, sierpień 1980. Strajk w Stoczni Gdańskiej im Lenina. Anna Walentynowicz wśród robotników.
serwer

Dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Ośrodek KARTA poprawi warunki pracy oraz przechowywania archiwaliów poprzez zakup nowoczesnych regałów przesuwanych oraz oświetlenia. Dodatkowo zakupiony będzie serwer i dyski serwerowe pozwalające na rozbudowę serwerowni, a przez to zwiększenia miejsca i bezpieczeństwa danych oraz wzmocnienia wi-fi.

serwer