Projekty

Dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Ośrodek KARTA zostanie dostosowany do przeprowadzania ogólnopolskich akcji dokumentacyjnych w terenie (zakupimy: sprzęt służący sprawnemu pozyskiwaniu i transportowi archiwaliów oraz zabezpieczeniu materiałów oczekujących na opracowanie; urządzenia mobilne do obsługi różnego typu działań zewnętrznych – szkoleń, warsztatów, prezentacji, wystąpień na konferencjach, kwerend archiwalnych; metalowe szafy i dyski serwerowe niezbędne przy tworzeniu i wdrażani

Projekt zakłada zabezpieczenie i sprofesjonalizowanie rezultatów działań 25 najaktywniejszych archiwów społecznych z sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL), funkcjonujących w bibliotekach gminnych w całej Polsce. Unikatowe zbiory gromadzone przez biblioteki dotyczą życia społeczności lokalnych, losów zwykłych ludzi, historii lokalnego sportu, stowarzyszeń, życia codziennego w małych miejscowościach.

Biblioteka Naukowa Fundacji Ośrodka KARTA posiada specjalistyczny i unikatowy księgozbiór, którego podstawową część stanowią druki zwarte, czasopisma II obiegu oraz inne formy podziemnej działalności poligraficznej w PRL, dotyczące oporu społecznego w Polsce w latach 1956-1989. Zbiór ten to 35 000 pojedynczych numerów czasopism wraz z wielokrotnymi dubletami, 5000 książek i broszur; ponad 300 plakatów; ponad 1000 okolicznościowych kart pocztowych oraz około 2100 znaczków poczty podziemnej.

Warsztaty z młodzieżą z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach
Spotkanie publiczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach

Ośrodek KARTA już po raz trzeci zrealizował autorską akcję promocji czytelnictwa „Jednostka w wirach historii”.

Podczas edycji w 2017 roku odwiedzono 5 miast w Polsce. Miejscowym bibliotekom przekazano wtedy pakiety publikacji wydawnictwa Ośrodka KARTA. Na otwartych spotkaniach publiczność mogła poznać szczegóły dotyczące specyficznego, uprawianego przez Ośrodek KARTA sposobu pracy z historią. Zostały także zaprezentowane fragmenty wydawnictw źródłowych tematycznie powiązanych z regionem.

Polish Jews covers

Seria „Żydzi polscy” to klasyka źródłowej literatury żydowskiej XX wieku, bezpośrednie świadectwa życia Żydów na ziemiach polskich – w większości, choć nie tylko, opowiadające o doświadczeniach Holokaustu.

W ramach grantu przyznanego KARCIE przez Claims Conference przygotowaliśmy angielskie wydania książek w serii.

Richard Glazar, Station Treblinka

Chaim Goldstein, The Bunker

Baruch Milch, The Testament

Marceli Najder, The Revenge

Calek Perechodnik, The Confession

Projekt zakłada integrację informacji o zbiorach archiwalnych Ośrodka KARTA poprzez udostępnienie na portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA: osa.archiwa.org) opisów inwentarzowych ponad 10 000 kolekcji: dokumentowych, fotograficznych i dźwiękowych.