Projekty

Ośrodek KARTA zrealizował zadanie pt. „Opracowanie i wydanie drukiem książki Tadeusza Bukowego «Z Polski do ZSRR i z powrotem. Wspomnienia łagiernika 1944–55»”.

1 Stycznia 2022 do 31 Grudnia 2022

Ośrodek KARTA realizował zadanie pt. „Konspiracja warszawska 1939–45. Historie mówione” – wybór i przygotowanie do druku antologii sześciu relacji z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią

Ośrodek KARTA realizował zadanie pt. „Opracowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki "Maria Lubomirska. W słowach i obrazach".

1 Stycznia 2022 do 31 Grudnia 2022

Ośrodek KARTA zrealizował zadanie pt. „Opracowanie, wydanie, kolportaż i promocja książki «Dni pogrudniowe. Dzienniki stanu wojennego»”. W kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego ukazała się antologia przedstawiające najciekawsze dzienniki z okresu 13 grudnia 1981 – 31 grudnia 1982 pochodzące ze zbiorów Archiwum Ośrodka KARTA.

W 2021 roku realizowaliśmy projekt pt. Przeczytaj-poznaj-poczuj - obrazy małych ojczyzn w literaturze faktu", który polegał na przygotowaniu i bezpłatnym udostępnieniu na portalach internetowych 3-odcinkowego cyklu 15-minutowych videocastów. Wybrane materiały były czytane przez profesjonalnych lektorów i aktorów, ilustrowane historyczną ikonografią, ożywiono animacjami. Cykl przyjął nazwę Mordy. Dom na końcu szosy.

Ośrodek KARTA przygotował stronę internetową poświęconą najbardziej wyrazistym postaciom „lobbystów” – dyplomatom, politykom, dziennikarzom i naukowcom z krajów anglosaskich, którzy wspierali polską państwowość w negocjacjach pokojowych i w ramach pomocy w odbudowie kraju po zniszczeniach wywołanych I wojną.

Kopalnia ropy naftowej w Równym, 1932. Fot. NAC
25 Października 2021 do 31 Grudnia 2021

Dzięki dofinansowaniu Fundacji Orlen wykonaliśmy etap przygotowawczy prac na rzecz albumu poświęconego historii przemysłu wydobywczego (nafta, gaz) i elektryczności na ziemiach polskich w latach 1852–2022.

Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA

W 2021 roku Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA ukończyło zadanie opracowania, udostępnienia oraz zabezpieczenia kolekcji Polskiej Akcji Humanitarnej, organizacji pozarządowej założonej przez Janinę Ochojską, początkowo jako Fundacja EquiLibre w 1992 roku, której misją jest niesienie pomocy humanitarnej ludziom dotkniętym konfliktami zbrojnymi, katastrofami naturalnymi, prześladowaniem i ubóstwem, a także edukacja społeczeństwa uwrażliwiająca na problemy innych oraz pomoc rozwojowa realizowana przez misje zagraniczne PAH.