Projekty

fragment okładki książki Pruskie noce

Wydanie w tłumaczeniu polskim rozdziału poematu Aleksandra Sołżenicyna „Dorożenka” zatytułowanego „Pruskie noce”. To polski debiut noblisty, Aleksandra Sołżenicyna, jako poety. Poemat „Dorożenka” jest obszernym lirycznym utworem autobiograficznym, wybrany fragment „Pruskie noce” opowiada o przejściu Armii Czerwonej przez tereny Prus Wschodnich (dziś tereny polskie) w 1945 roku. Poetycki obraz tych dramatycznych wydarzeń, zapisany z punktu widzenia żołnierza rosyjskiego, to dla polskiego czytelnika zupełnie nowe doświadczenie.

fragment okładki książki Pruskie noce
okładka książki Amerykańska księżna

Przetłumaczenie z języka angielskiego na polski, przygotowanie, publikacja, kolportaż i promocja wspomnieniowej książki Virgilii Sapiehy „Amerykańska księżna. Z Nowego Jorku do Siedlisk” w wersji drukowanej oraz jako e-book. Książka jest obrazem przedwojennej Polski w oczach Amerykanki, która poprzez małżeństwo z Pawłem Sapiehą weszła do jednego z najbardziej znanych polskich rodów arystokratycznych i zapisała swoje obserwacje dotyczące polskiego społeczeństwa. Uważnie, momentami krytycznie przyglądała się życiu polskiej arystokracji i funkcjonowaniu dużych majątków ziemskich.

okładka książki Amerykańska księżna
okładka książki Przemytnicy życia

Przygotowanie, wydanie, kolportaż i promocja wspomnień Bernarda Konrada Świerczyńskiego pod roboczym tytułem „Przemytnicy życia”.

okładka książki Przemytnicy życia
Michał Römer

Organizacja konferencji "Ład Europy Wschodniej: Polska i Litwa w monumentalnych dziennikach Michała Römera" służącej ukazaniu historii wielowiekowej koegzystencji polsko-litewskiej. Punktem wyjścia do debaty nad wzajemnymi stosunkami na płaszczyźnie kulturowej i historycznej była jedna z najbardziej wnikliwych analiz sytuacji na Kresach północno-wschodnich w I połowie XX wieku – dzienniki Michała Römera. Był on wybitną postacią kultury i historii Polski i Litwy, orędownikiem ich współistnienia w duchu dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Michał Römer

Zadanie polegało na wzmocnieniu infrastruktury Ośrodka KARTA w trzech kluczowych kierunkach.

fragment zbiorów Archiwum Solidarności

Zadanie zakłada opracowanie, przygotowanie oraz konserwację zachowawczą zasobów archiwalnych dw och organizacji - Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności oraz Komitetu Helsińskiego, przechowywanych w siedzibie Fundacji Ośrodka KARTA. Pierwsza z nich jest unikalną dokumentacją NSZZ "Solidarność" - zawiera dokumenty, kolekcje osobiste, relacje dokumentujące historię Solidarności i innych organizacji opozycyjnych.

okładka Dzienników Roemera

Zadanie jest kontynuacją projektu wydania w formie tradycyjnej i ebooka dzienników Michała Römera - wybitnego humanisty, prawnika i niezwykłego swiadka wspólnej historii Polski i Litwy. W ramach ostatniego etapu prac finansowanego przez Fundację PZU wydany został III tom dzienników oraz zorganizowana promocja dotychczas wydanych tomów. Promocja dzienników Michała Römera ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia rozwoju i obecnego stanu stosunków polsko-litewskich.

okładka Dzienników Roemera
plakat zapraszający na spotkanie

Zadanie ma na celu promocję czytelnictwa poprzez rozbudzanie zainteresowania zapisanymi relacjami osobistymi dotykającymi historii danego miejsca, wykorzystanymi w publikacjach książkowych dystrybuowanych na terenie całego kraju.

zaproszenie na spotkanie