Projekty

fotografia ze zbiorów Muzeum Nowej Huty

W czerwcu 2019 roku Nowa Huta obchodziła swoje 70 urodziny, za kilka tygodni prawdopodobnie zostanie wygaszony ostatni wielki piec, który umożliwiał pracę kombinatu. Rok 2019 będzie symboliczny dla nowohucian. Tym bardziej warto zatrzymać się przed Muzeum Nowej Huty, żeby obejrzeć znakomite fotografie, na których widać rozmach budowy dawnego kombinatu i budynki, obecnie w dużej części nieistniejące.

fotografia ze zbiorów Muzeum Nowej Huty
baner Filmhack

W ramach projektu przebadaliśmy możliwości wykorzystania medium filmu interaktywnego w obszarze edukacji historyczno-obywatelskiej. Konkretnie, wytworzyliśmy 3 - pierwsze w Polsce - koncepcje edukacyjnego (historycznego) filmu interaktywnego o relacjach polsko-żydowskich w l. 1918-1939 oraz stworzyliśmy społeczność kilkuset osób, która jest zainteresowana implementacją filmu. Zdobyliśmy doświadczenie we współpracy z partnerami ze świata cyfrowego, filmu oraz filmu interaktywnego.

baner Filmhack
dokumenty z kolekcji Jerzego Jedlickiego

W grudniu 2018 roku Archiwum Ośrodka KARTA zakończyło opracowanie kolekcji prof. Jerzego Jedlickiego (1930-2018). W ramach zadania opracowano i zinwentaryzowano w Otwartym Systemie Archiwizacji 513 j.a.

dokumenty z kolekcji Jerzego Jedlickiego
dawna fotografia przedstawiająca dzieci

Projekt dotyczy rozwoju i popularyzacji systemu OSA. Do OSA zostały włączone zbiory 5 archiwów społecznych (Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, Muzyka Odnaleziona, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze w Olkuszu, Fundacja im. Zofii Rydet, Klub Nowodworski) - łącznie 3000 dokumentów.

dawna fotografia przedstawiająca dzieci
fotografia z kolekcji osobistej Jana Gozdawy-Gołębiowskiego

W 2019 roku Archiwum Ośrodka KARTA realizowało zadanie, którgo celem było upamiętnienie działalności żołnierza Armii Krajowej – Jana Gozdawy-Gołębiowskiego oraz upowszechnienie wiedzy o czynach zbrojnych AK szerokiemu gronu odbiorców. Dokumenty wchodzące w skład spuścizny (6100 stron) zostały opracowane, zdigitalizowane i udostępnione na stronie www.ak-wilno.pl oraz na portalu Otwarty System Archiwizacji osa.archiwa.org

fotografia z kolekcji osobistej Jana Gozdawy-Gołębiowskiego
Tygodnik Solidarność

Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA zrealizowało zadanie opracowania i upowszechniania dokumentów dotyczących działalności NSZZ "Solidarność" z okresu sierpień 1980 - grudzień 1981.

Prace nad kolekcją archiwalną pn. „Solidarność – narodziny ruchu”, która w 2003 roku została wpisana na listę UNESCO „Pamięć Świata”, trwały od maja do grudnia 2019 roku.

Tygodnik Solidarność
zbiory archiwum Solidarności

W ramach projektu zrealizowaliśmy prace nad materiałami archiwalnymi Fundacji Ośrodka KARTA dokumentującymi szeroko rozumianą pomoc osób indywidualnych i organizacji z państw zachodnich, kierowaną do Polski w okresie PRL, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego. Materiały te dotyczą bezpośredniej pomocy dla obywateli polskich (wsparcie medyczne i materialne), działań mających na celu wspieranie polskiej opozycji demokratycznej (manifestacje prosolidarnościowe, pomoc techniczna i finansowa) oraz rozpowszechniania informacji o sytuacji w Polsce.

fotografia z kolekcji Solidarności
nagrywanie relacji

W 2019 roku Ośrodek KARTA realizował projekt "Na tatarskim szlaku – dokumentacja i popularyzacja tradycji i kultury Tatarów w województwie podlaskim".

W trakcie wyjazdu dokumentacyjnego na Podlasie nagraliśmy 32 relacje biograficzne - opowieści o kulturze, tradycji i religii polskich Tatarów. Naszych rozmówców nagrywaliśmy w Białymstoku, Bohonikach, Kruszynianach, Suchowoli i Sokółce. 

Nagrywanie świadków historii