Sprawozdania

Sprawozdania za rok 2022

Sprawozdanie merytoryczne
Załącznik do sprawozdania merytorycznego
Sprawozdanie finansowe
Uchwała

Sprawozdania za rok 2021

Sprawozdanie merytoryczne
Załącznik do sprawozdania merytorycznego
Sprawozdanie finansowe
Uchwała

Sprawozdania za rok 2020

Sprawozdanie merytoryczne
Załącznik do sprawozdania merytorycznego
Sprawozdanie finansowe
Uchwała

Sprawozdania za rok 2019

Sprawozdanie merytoryczne
Załącznik do sprawozdania merytorycznego
Sprawozdanie finansowe
Uchwała

Sprawozdania za rok 2018

Sprawozdanie merytoryczne
Załącznik do sprawozdania merytorycznego
Sprawozdanie finansowe
Uchwała

Sprawozdania za rok 2017

Sprawozdanie merytoryczne
Załącznik do sprawozdania merytorycznego
Sprawozdanie finansowe
Opinia biegłego rewidenta
Uchwała

Sprawozdania za rok 2016

Sprawozdanie merytoryczne
Załącznik do sprawozdania merytorycznego
Sprawozdanie finansowe

Sprawozdania za rok 2015

Sprawozdanie merytoryczne
Załącznik do sprawozdania merytorycznego
Sprawozdanie finansowe
Opinia rewidenta
Uchwała

Sprawozdania za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne
Załącznik do sprawozdania merytorycznego
Sprawozdanie finansowe
Opinia rewidenta
Uchwała

Sprawozdania za rok 2013

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Załącznik do sprawozdania merytorycznego
Opinia biegłego
Uchwała

Sprawozdania za rok 2012

Sprawozdanie finansowe
Sprawozdanie merytoryczne
Opinia biegłego
Uchwała

Sprawozdania za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne
Rachunek zysków i strat
Bilans
Cele statutowe
Informacja dodatkowa
Opinia audytorów
Uchwała

Sprawozdania za rok 2010

Opinia audytorów
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat
Sprawozdanie merytoryczne
Załącznik do sprawozdania

Sprawozdania za rok 2009 

Rachunek wyników
Bilans
Sprawozdanie merytoryczne
Załącznik do sprawozdania
Opinia audytorów
Informacja dodatkowa

Sprawozdania za rok 2007

Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Wprowadzenie do sprawozdania

Sprawozdania za rok 2006

Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie z działalności

Sprawozdania za rok 2005

Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek wyników
Opis działań statutowych
Sprawozdanie z działalności
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Sprawozdanie za rok 2004

Sprawozdanie merytoryczne