Opracowanie, udostępnienie oraz zabezpieczenie kolekcji Polskiej Akcji Humanitarnej

W 2021 roku Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA ukończyło zadanie opracowania, udostępnienia oraz zabezpieczenia kolekcji Polskiej Akcji Humanitarnej, organizacji pozarządowej założonej przez Janinę Ochojską, początkowo jako Fundacja EquiLibre w 1992 roku, której misją jest niesienie pomocy humanitarnej ludziom dotkniętym konfliktami zbrojnymi, katastrofami naturalnymi, prześladowaniem i ubóstwem, a także edukacja społeczeństwa uwrażliwiająca na problemy innych oraz pomoc rozwojowa realizowana przez misje zagraniczne PAH. Pierwsza część kolekcji została opracowana, udostępniona i zabezpieczona w 2015 roku, liczy 352 jednostki archiwalne oraz 25 tys. stron dokumentów. W 2021 roku opracowano drugą część kolekcji, która liczy 173 jednostki, ponad 21 tys. stron, zawiera m.in. materiały dotyczące misji humanitarnych PAH w Afganistanie, Sarajewie, Czeczenii, Iranie, Biesłanie, Indiach; dokumenty dotyczące edukacji humanitarnej w ramach projektu “Szkoła Humanitarna” oraz globalnej edukacji rozwojowej w ramach „Szkoły Globalnej”; materiały programu “Galeria dotyku”, realizowanego w 2001 r. przez Łódzkie Biuro Regionalne PAH; materiały prasowe i foldery reklamowe dotyczące kampanii organizowanych przez PAH m.in. kampanii wodnej, praw człowieka; broszury, katalogi, czasopisma dotyczące edukacji globalnej, pomocy rozwojowej, projektu “Modnie i etycznie”, przemysłu odzieżowego, praw kobiet.

W skład kolekcji wchodzi także 19 tys. zdjęć przedstawiających m.in.: misje PAH w Afganistanie, Sudanie, Darfurze, na Filipinach, Haiti, Autonomii Palestyńskiej; konwoje do Kosowa, Albanii, Sarajewa, Bośni, Rumunii; pielgrzymkę Polaków z Kazachstanu; pomoc dla ofiar zamachu terrorystycznego w Biesłanie w 2004 r.; wyjazd do Czeczenii i pomoc dla Groznego; akcję „Pajacyk”; zdjęcia z odbierania nagród przez Janinę Ochojską m.in. “Kobieta Europy”, “Uroda Duszy 2001”, “Medal św. Jerzego”, “Społecznik Roku”.

Kolekcja udostępniana jest na miejscu w czytelni Fundacji Ośrodka KARTA

15/06/2021 do 31/12/2021
Grantodawcy 
logo Archiwa Państwowe

Projekt: Opracowanie, udostępnienie oraz zabezpieczenie kolekcji Polskiej Akcji Humanitarnej został dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: "Wspieranie działań archiwalnych 2021".