KARTA - nowoczesne archiwum w czasach pandemii

W 2021 roku Ośrodek KARTA uzyskał dofinansowanie z funduszu Infrastruktura Kultury. Dzięki dotacji zakupiliśmy 5 metalowych szaf archiwalnych, przez co zmodernizowaliśmy część magazynową archiwum oraz pozyskaliśmy nową przestrzeń do przechowywania archiwów.  Zakupiliśmy też 8 laptopów umożliwiających częściową pracę zdalną pracowników archiwum (wprowadzanie opisów archiwalnych do systemu bazodanowego, obsługa katalogu internetowego na stronie foto.karta.org.pl), udostępnianie materiałów elektronicznych na zamówienie oraz redakcji (kwerendy, opracowania, redagowanie tekstów), ograniczając do minimum dyżury w biurze Fundacji a tym samym zwiększając bezpieczeństwo wszystkich pracowników.

01/01/2021 do 31/12/2021
Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych