Prototyp interaktywnego filmu o polsko-żydowskich relacjach na przykładzie miejscowości Mordy w l. 1918-1939

baner Filmhack

W ramach projektu przebadaliśmy możliwości wykorzystania medium filmu interaktywnego w obszarze edukacji historyczno-obywatelskiej. Konkretnie, wytworzyliśmy 3 - pierwsze w Polsce - koncepcje edukacyjnego (historycznego) filmu interaktywnego o relacjach polsko-żydowskich w l. 1918-1939 oraz stworzyliśmy społeczność kilkuset osób, która jest zainteresowana implementacją filmu. Zdobyliśmy doświadczenie we współpracy z partnerami ze świata cyfrowego, filmu oraz filmu interaktywnego.

W tym celu:

  • zebraliśmy dokumenty, zdjęcia zarówno w archiwach i bibliotekach stacjonarnych, jak i internetowych, oraz przeprowadziliśmy wywiady ze świadkami historii (w ograniczonej liczbie ze względu na wybuch pandemii) z Mordów.
  • przygotowaliśmy najpierw w formacie offline, potem online (ze względu na sytuację) hackathon FilmHack - Filmowy Hackathon Historyczny, którego celem – oprócz opracowania koncepcji interaktywnego filmu edukacyjnego dla młodzieży, opartego na materiałach archiwalnych, dotyczących relacji w polsko-żydowskiej społeczności w latach 20-tych i 30-tych XX wieku – było zdobycie doświadczenia we współpracy z partnerami ze świata cyfrowego, filmu i filmu interaktywnego.
  • trzy najlepsze koncepcje, które stanowiły połączenie „poważnych i trudnych” treści z nowatorską formą w sposób atrakcyjny i interesujący (także merytorycznie), zostały przetestowane wśród odbiorców. Wszystkie 3 zostały opublikowane (wraz z linkami do prototypów) na platformie www.uczycsiezhistorii.pl.
  • przeprowadziliśmy szeroką kampanię informacyjną wraz z konsultacjami koncepcji filmów wśród nauczycieli, bibliotekarzy i archiwistów społecznych. Z badań użytkowników, webinarów oraz rozmów online (z finalistami oraz ekspertami hackathonu) wyniknęło, iż metoda/narzędzie filmu o walorach edukacyjnych są interesujące i potrzebne w edukacji pozaszkolnej, ale też przede wszystkim - bezpośrednio - młodym odbiorcom.

Niniejszy projekt był dla nas zwrotnym punktem rozwoju, gdyż wzbogacił on metody naszego działania oraz rozszerzył grupę naszych odbiorców o zainteresowanych nowymi narzędziami do edukacji historyczno-obywatelskiej online.

Efekty projektu zostały opisane na portalu www.uczycsiezhistorii.pl:

3 case study, czyli jak powstawały koncepcje, po polsku:

3 opisy zwycięskich koncepcji po angielsku:

Ponadto wypracowaliśmy rekomendacje dla twórców hackathonów historycznych oraz przygotowaliśmy case study historycznego hackathonu online, który zamieściliśmy (poza portalem Uczyć się z historii) w drukowanym czasopiśmie oraz na portalu Contemporary Lynx w artykule pt. FilmHack: interactive films – where audiovisual narration meets state of the art technologies, a także na portalu www.medium.com, w artykule pt. Historyczny hackathon filmowy — krok po kroku. Współkoordynatorka hackathonu Ewa Drygalska napisała również autorski artykuł pt. Film interaktywny — na styku audiowizualnej narracji i nowoczesnych technologii po polsku na platformie dla twórców mediów medium.com. To oznacza, że film interaktywny o charakterze edukacyjnym wzbudził zainteresowanie twórców i ma potencjał do wykorzystania zarówno przez twórców filmowych, jak i tych ze świata nowoczesnych technologii.

W ramach kampanii promocyjnej projektu powstały materiały video, które są dostępne na kanale KARTY na YouTube:

  • spotkanie pt. "Tajemnice miasteczka i pałacu", prowadzone przeze Alicję Wancerz-Gluzę, z prezentacją materiałów do projektu i zachętą do udziału w hackathonie,
  • 2-minutowe podsumowanie video projektu, pokazujące algorytmiczność filmu interaktywnego,
  • 3 rozmowy ze zwycięzcami FilmHack.

Powstała również społeczność zainteresowana interaktywnymi formami narracji na tematy historyczne, aktywna w zamkniętej grupie na Facebooku pt. Cyfrowa pamięć - edukacja historyczna/digital memory - history education.

01/10/2019 do 31/12/2020
Zespół 

Zespół FOK, vnLab

Koordynatorki FilmHack - Filmowego Hackathonu Historycznego Sylwia Żółkiewska i Ewa Drygalska

Kontakt: hackathon@karta.org.pl

Grantodawcy 
logo EVZ Foundation

Projekt był finansowane ze środków Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość”, w ramach programu digital // memory.

Partnerzy 
logo Laboratorium Narracji Wizualnych