Wystawa: "Kombinat formy. Przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950–1960"

fotografia ze zbiorów Muzeum Nowej Huty

W czerwcu 2019 roku Nowa Huta obchodziła swoje 70 urodziny, za kilka tygodni prawdopodobnie zostanie wygaszony ostatni wielki piec, który umożliwiał pracę kombinatu. Rok 2019 będzie symboliczny dla nowohucian. Tym bardziej warto zatrzymać się przed Muzeum Nowej Huty, żeby obejrzeć znakomite fotografie, na których widać rozmach budowy dawnego kombinatu i budynki, obecnie w dużej części nieistniejące.

Fotograficzny dziennik budowy – tak można nazwać niezwykłą dokumentację Huty im. Lenina, której niewielka część zostanie zaprezentowana na wystawie. To 40 z blisko 12 000 fotografii obrazujących budowę największej inwestycji planu 6-letniego. Dokumentacja powstawała w latach 1950–1989 na zlecenie Kombinatu, a obecnie jest przechowywana w Archiwum Narodowym w Krakowie. Starannie pogrupowana w kilkunastu działach tematycznych, stanowi kartotekę budynków wznoszonych na terenie Huty. Swoje „fotobiografie” mają w tym zbiorze m.in. koksownia, stalownia, siłownia, walcownia blach zimnych, wielkie wiece, zgniatacz.

Na wystawie Kombinat formy. Przestrzenie Huty im. Lenina na fotografiach z lat 1950–1960 prezentujemy kilkadziesiąt fotografii z lat 50., które wyróżniają się z tego zbioru. To plastyczne obrazy, na których widać raczej formę i rytm prowadzonych w kombinacie prac niż ich faktyczne efekty. Dynamika kompozycji dla autorów fotografii była niejednokrotnie ważniejsza niż wierne dokumentowanie kolejnych etapów budowy. Tak wykonane zdjęcia traciły swoje funkcje użytkowe, ale zyskiwały wartość artystyczną.
Duża część z fotografii zostanie po raz pierwszy zaprezentowana publicznie. Mają szansę stać się ikonicznymi obrazami Huty. Dodatkową zachętą do odwiedzenia plenerowej ekspozycji będzie to, że w siedzibie Muzeum Nowej Huty zostanie w tym samym czasie zaprezentowana wystawa dotycząca historii Kombinatu: Mój drugi dom? Huta im. Lenina.

Wernisaż wystawy: 7 listopada (czwartek) 2019, godz. 17.00, plac przed Muzeum Nowej Huty w Krakowie. 

Ekspozycję można obejrzeć na placu przed Muzeum Nowej Huty w Krakowie w dniach: 7 listopada 2019 - 5 kwietnia 2020.

Partnerzy wystawy: Archiwum Narodowe w Krakowie, Muzeum Miasta Krakowa

 

05/11/2019
Zespół 

Koncepcja i opracowanie wystawy: Joanna Łuba
Projekt graficzny: Piotr Chuchla

Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Załączniki