Opracowanie, udostępnienie oraz zabezpieczenie spuścizny prof. Jerzego Jedlickiego

dokumenty z kolekcji Jerzego Jedlickiego

W grudniu 2018 roku Archiwum Ośrodka KARTA zakończyło opracowanie kolekcji prof. Jerzego Jedlickiego (1930-2018). W ramach zadania opracowano i zinwentaryzowano w Otwartym Systemie Archiwizacji 513 j.a.

Spuścizna zawiera m.in. materiały biograficzne, materiały działalności zawodowej, materiały działalności w Towarzystwie Kursów Naukowych, Polskim PEN Clubie, Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszeniu Przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii; prace naukowe dotyczące historii społecznej, historii idei, kultury, dziejów inteligencji (artykuły, eseje, odczyty, wykłady, recenzje, teksty książek), materiały warsztatowe do badań; korespondencję; materiały rodzinne, w tym głównie materiały matki, Wandy Jedlickiej. 

Spuścizna została zinwentaryzowana w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSAosa.archiwa.org). Można ją przeszukiwać przy użyciu wyszukiwarki. Inwentarz dostępny jest tutaj, a z oryginałami można się zapoznać w Archiwum Ośrodka KARTA.

01/08/2019 do 31/12/2019
Grantodawcy 
logo Archiwa Państwowe

Projekt: "Opracowanie, udostępnienie oraz zabezpieczenie spuścizny prof. Jerzego Jedlickiego" został dofinansowany przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu: "Wspieranie działań archiwalnych 2018. Nabór II".