Portret zbiorowy II RP - studium miasteczka Mordy

Projekt polega na stworzeniu w miejscowości Mordy (koło Siedlec) sytuacji, w której mieszkańcy (w tym młodzież szkolna) zaangażują się w prace na rzecz rekonstruowania i zapisywania przeszłości ich miasta.

W ramach projektu zostaną odczytane nazwiska i zrekonstruowane biografie rozpoznanych uczniów i nauczycieli z dwóch szkół w Mordach, którzy podpisali w 1926 roku Deklarację Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Biografie te pojawią się w formie zintegrowanych informacji i materiałów źródłowych (fotografie, dokumenty, relacje itp.) w stosownych miejscach portalu www.polska1926.pl, na którym umieszczone są zdigitalizowane strony Deklaracji, w tym cztery strony z podpisami z Mordów. Staną się również elementem szerszej prezentacji całej społeczności Mordów, w której ważną rolę odgrywała ziemiańska rodzina Przewłockich, a ich dom rodzinny - "pałac" był punktem centralnym miejscowości. Dzisiaj pałac zwrócony w ruinie rodzinie (która przeznacza go po odbudowie na cele działalności społeczno-kulturalnej "Domu Wschodniego") staje się źródłem nadziei dla miasteczka na ożywienie i zintegrowanie społeczności lokalnej. Przygotowana zostanie elektroniczna publikacja broszurowa dostępna na wolnej licencji, opisująca historię rodziny Przewłockich i miejscowości Mordy w latach 1912-1944 (okres pobytu Przewłockich w Mordach), umieszczona zarówno na portalu polska1926.pl, jak i stronie KARTY. Odbędzie się również spotkanie lokalnej społeczności, prezentujące wyniki projektu.

01/05/2020 do 31/12/2020
Informacje grantowe 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra"

Partnerzy