Przygotowanie, druk, promocja i kolportaż publikacji "Odsłony Cata. Stanisław Mackiewicz w listach"

okładka książki Odsłony Cata

Przygotowanie, opublikowanie (w formie papierowej oraz e-booka) i promocję książki "Odsłony Cata. Stanisław Mackiewicz w listach". Będzie to portret znakomitego pisarza Stanisława Mackiewicza zbudowany z jego własnych zapisów, dotąd niepublikowanych. Na książkę złoży się wybór z dzienników z okresu 1913-19 oraz z korespondencji z pisarzami, przyjaciółmi i rodziną z lat 1946-66. Publikacja będzie służyć poszerzeniu wiedzy o życiu pisarza i zapoznaniu czytelników z jego nieznanymi dotąd tekstami. Pozwoli także przybliżyć odbiorcy ważne aspekty historii Polski (z okresu przed odzyskaniem niepodległości oraz lat po II wojnie światowej).

01/01/2020 do 31/12/2020
Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych