Archiwum Białoruskie w Witrynie Domu Wschodniego

Projekt realizowany przez Ośrodek KARTA w 2024 roku obejmuje następujące działania:

1. Utworzenie wielojęzycznego (z dominacją języka białoruskiego) zbioru archiwalno-bibliotecznego nazwanego Archiwum Białoruskie, dotyczącego ziem i społeczeństwa białoruskiego w XX i XXI wieku oraz dokumentującego zbrodnie reżimu Łukaszenki w Białorusi.
2. Organizację cyklu czterech spotkań wokół tworzonego zbioru archiwalno-bibliotecznego w Witrynie Domu Wschodniego, z udziałem głównych środowisk białoruskich w diasporze, prowadzących do ocalenia archiwów, które są obecnie niszczone w Białorusi, zgromadzenia zbiorów społecznych, większej integracji środowiska i służących ustalaniu skuteczniejszej walki z reżimem (metodami bez stosowania przemocy).
15/04/2024 do 15/12/2024
Grantodawcy 

Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2024”

Nazwa zadania: Archiwum Białoruskie w Witrynie Domu Wschodniego
Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja Publiczna 2024”.
Wartość finansowania: 100 00,00 zł