Obywatele przeciw totalitaryzmowi

logo Witryna Domu Wschodniego

Ośrodek KARTA rozpoczął realizację Inicjatywy, której głównym celem jest przygotowanie długoterminowej strategii programowej (2023-2025) dla Witryny Domu Wschodniego, uwzględniającej potrzeby i interesy różnych grup etnicznych i narodowościowych, m.in. Ukraińców, Białorusinów i Rosjan.

01/02/2023 do 31/10/2023
Grantodawcy 

Inicjatywa dofinansowana ze środków Funduszu Wymiany Dwustronnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 w ramach Programu „Kultura”, którego Operatorem jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.