,,Cyfrowe Archiwum KARTY – digitalizacja i upowszechnienie archiwaliów z Kolekcji Dariusza Baliszewskiego”

W 2023 roku Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA ukończyło zadanie digitalizacji 20 tys. stron dokumentacji dotyczącej programu telewizyjnego „Rewizja Nadzwyczajna” z kolekcji historyka, publicysty, dziennikarza Dariusza Baliszewskiego.

Zdigitalizowana kolekcja będzie wkrótce dostępna w bazie zbioryspoleczne.pl

Z całością kolekcji można zapoznać się w Czytelni Fundacji Ośrodka KARTA.  

 

01/03/2023 do 31/12/2023
Grantodawcy 

Projekt dofinansowany ze  środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.