Ocalić od zapomnienia - unikatowe kolekcje fotografii ze zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA

kolekcje opracowane w Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA

W 2023 roku Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA ukończyło zadanie opracowania, udostępnienia i zabezpieczenia 5 kolekcji fotograficznych: 

Tomasza Wesołowskiego OK_1624 (link do inwentarza)

Krystyny Westfal FOK_119 (link do inwentarza)

Zofii i Andrzeja Żółtowskich FOK_121 (link do inwentarza)

Zdzisława Kwileckiego FOK_473 (link do inwentarza)

Piotra Odrzywołka FOK_535 (link do inwentarza)

Projekt: Ocalić od zapomnienia - unikatowe kolekcje fotografii ze zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA został dofinansowany ze środków Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w ramach konkursu „Wspieranie działań archiwalnych 2023”.

30/06/2023 do 31/12/2023
Grantodawcy 

Grantodawca: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych