II Komunikat polsko-ukraiński – debata i publikacja

Celem projektu realizowanego przez Ośrodek KARTA w 2024 roku jest wypracowanie wspólnego stanowiska badaczy ukraińskich i polskich, dotyczącego stanu wiedzy na temat wspólnych dziejów i relacji polsko-ukraińskich w XX i XXI w. W efekcie dyskusji i uzgodnień powstanie „II Komunikat polsko-ukraiński”. Publikacja nawiązuje do pierwszego „Komunikatu polsko-ukraińskiego”, podpisanego 30 lat temu przez znamienitych polskich i ukraińskich historyków i opublikowanego w piśmie historycznym Karta nr 13 (1994).
Od tamtego czasu pojawiły się zarówno nowe dane i badania, jak i nowe tematy do dyskusji, które chcemy uwzględnić w II Komunikacie. Nad przygotowaniem treści II Komunikatu pracuje zespół historyków z Polski i Ukrainy. 
W ramach projektu planujemy też trzy wydarzenia otwarte w Witrynie Domu Wschodniego, na których omawiane będą wybrane tematy z polsko-ukraińskiej historii poszczególnych okresów: 1917–39, 1939–45 i 1946–2024.
01/06/2024 do 30/10/2024
Grantodawcy 

Projekt dofinansowany przez Centrum Mieroszewskiego w ramach II Otwartego Konkursu.