Polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne w Argentynie

nagrywanie relacji mówionej

 

Projekt dotyczył działań dokumentacyjnych w Argentynie na rzecz ocalenia i utrwalenia zbiorów fotograficznych oraz nagrania relacji biograficznych w nurcie tzw. historii mówionej. Zeskanowaliśmy i opracowaliśmy zbiory fotograficzne polskich organizacji społecznych i osób prywatnych w Argentynie (w sumie 1000 fotografii) oraz nagraliśmy relacje Polaków mieszkających w prowincji Santa Fe i Cordoba (26 osób).

Materiały pozyskane w tym roku zostały włączone do cyfrowego repozytorium – to obecnie 180 kolekcji zawierających 5200 skanów zdjęć i dokumentów oraz 225 fragmentów dźwiękowych z 103 relacji biograficznych. Archiwalia pochodzą z kolekcji osobistych, zbiorów Biblioteki Polskiej im. Ignacego Domeyki oraz licznych organizacji polonijnych. Opis archiwalny całego zasobu jest również dostępny na portalu Otwarty System Archiwizacji.

Aby zaprezentować ten bogaty zbiór, uruchomiliśmy portal www.kierunekargentyna.pl. Jego użytkownicy mogą samodzielnie prześledzić losy polskich emigrantów w Argentynie. Na stronie znajdują się historie wybranych emigrantów, teksty opisujące przebieg emigracji, opisy miejsc związanych z polską społecznością oraz hasła objaśniające polsko-argentyńską koegzystencję. Wszystkie treści zostały udostępnione w dwóch wersjach językowych.

01/03/2019 do 31/12/2019
Grantodawcy 
logo Senat Rzeczypospolitej Polskiej
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Projekt "Polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne w Argentynie" 

Współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Partnerzy 
logo Biblioteka Domeyki