KARTA w ruchu. Wzbogacenie infrastruktury Ośrodka KARTA o urządzenia mobilne na potrzeby spotkań/dokumentacji terenowych

laptop

Dzięki dotacji ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury wzbogaciliśmy infrastrukturę Ośrodka KARTA o urządzenia mobilne na potrzeby spotkań i dokumentacji prowadzonych w terenie.

Zakupiono: sprzęt służący sprawnemu pozyskiwaniu i transportowi archiwaliów oraz zabezpieczeniu materiałów oczekujących na opracowanie; urządzenia mobilne do obsługi różnego typu działań zewnętrznych – szkoleń, warsztatów, prezentacji, wystąpień na konferencjach, kwerend archiwalnych; metalowe szafy i dyski serwerowe niezbędne przy tworzeniu i wdrażaniu Polityki Bezpieczeństwa Informacji zgodnej z ISO2700.

01/02/2019 do 31/12/2019
Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury