„Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej – zabezpieczenie i udostępnienie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego”

Projekt zakłada zabezpieczenie i sprofesjonalizowanie rezultatów działań 25 najaktywniejszych archiwów społecznych z sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL), funkcjonujących w bibliotekach gminnych w całej Polsce. Unikatowe zbiory gromadzone przez biblioteki dotyczą życia społeczności lokalnych, losów zwykłych ludzi, historii lokalnego sportu, stowarzyszeń, życia codziennego w małych miejscowościach. W ramach projektu, ich skany i opisy zostaną przeniesione do systemu docelowego dla całej archiwistyki społecznej - Otwartego Systemu Archiwizacji (OSA) – darmowej aplikacji do wyszukiwania, opisywania oraz udostępniania zbiorów archiwalnych, z której korzysta już Ośrodek KARTA i kilkadziesiąt innych instytucji. Zbiory opracowane w OSA prezentowane są na ogólnodostępnym portalu osa.archiwa.org.

Jesienią tego roku odbędzie się również otwarte szkolenie e-learningowe dla CATL, które pomoże sprofesjonalizować ich prace archiwizacyjne.

01/01/2019 do 31/12/2019
Informacje grantowe 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego