Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - zabezpieczenie i udostępnienie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego

czarno-białe zdjęcie przedstawiające dziewczynę z widłami na sianie

Projekt zakładał trwałe zabezpieczenie i sprofesjonalizowanie rezultatów działań 25 najaktywniejszych archiwów społecznych z sieci Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej (CATL), funkcjonujących w bibliotekach gminnych w całej Polsce. Unikatowe zbiory, gromadzone metodą archiwum społecznego dotyczą życia społeczności lokalnych, losów zwykłych ludzi, historii lokalnego sportu, stowarzyszeń, życia codziennego w małych miejscowościach. Prezentacja tych archiwaliów na portalu catl.archiwa.org była zagrożona. Zadanie zakładało przeniesienie archiwaliów 25 bibliotek (12 888 obiektów) do systemu docelowego dla całej archiwistyki społecznej - Otwartego Systemu Archiwizacji, pozwalającego na zaawansowane przeszukiwanie zbiorów oraz profesjonalny opis archiwalny, a także będącego bezpiecznym narzędziem do przechowywania metadanych i plików. Odbyło się również otwarte szkolenie dla CATL na budowanej platformie e-learningowej, mające pomóc sprofesjonalizować ich prace archiwizacyjne.

W ramach projektu w OSA znalazły się zbiory natsępujących bibliotek:

Miejska Biblioteka Publiczna w Braniewie

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Brzesku

Gminna Biblioteka Publiczna im. Ambrożego Grabowskiego w Kętach

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Białej Rawskiej

Gminna Biblioteka Publiczna w Bojadłach z/s w Klenicy

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chorzelach

Gminna Biblioteka Publiczna w Gierałtowicach

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszycach

Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie

Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Mierzęcicach

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Miejska Biblioteka Publiczna im K. I. Gałczyńskiego w Morągu

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pogorzeli

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Proszowicach

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pyzdrach

Gminna Biblioteka Publiczna w Raszynie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sobótce

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Sompolnie

Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach

Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Asnyka w Trzebini

Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Węglińcu

01/01/2019 do 31/12/2019
Zespół 

Agnieszka Świątecka

Małgorzata Kudosz 

Katarzyna Ziętal

Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Kultura Cyfrowa 2019