Opracowanie i wydanie drukiem książki Tadeusza Bukowego „Z Polski do ZSRR i z powrotem. Wspomnienia łagiernika 1944–55”

Ośrodek KARTA realizuje zadanie pt. „Opracowanie i wydanie drukiem książki Tadeusza Bukowego «Z Polski do ZSRR i z powrotem. Wspomnienia łagiernika 1944–55»”.

06/05/2022 do 31/12/2022
Grantodawcy 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego