Film interaktywny

Zadaniem uczestników hackathonu będzie stworzenie koncepcji interaktywnego filmu edukacyjnego, dotyczącego polsko-żydowskiej społeczności przed wojną.

Film interaktywny to obecnie jeden z ciekawszych trendów w sztuce filmowej. Opiera się na nielinearnej narracji, a w tak skonstruowanym filmie odbiorca ma wpływ na przebieg fabuły i może zdecydować jak potoczą się losy bohatera lub bohaterów. Interaktywność w sztuce filmowej ułatwia odbiorcy zaangażowanie się w narrację: może on tworzyć swoje wersje filmu z fragmentów przygotowanych przez reżysera. To odpowiedź na potrzeby współczesnego widza, przyzwyczajonego do interakcji poprzez obcowanie z grami i aplikacjami.

Tworzenie interaktywnego filmu stawia przed twórcami nieco inne wyzwania na etapie preprodukcji, produkcji, postprodukcji oraz promocji aniżeli klasyczny film. Już na etapie koncepcji i opracowania scenariusza wymaga ścisłej współpracy filmowców, scenarzystów, specjalistów UI/UX oraz programistów.

Koncepcja filmu

Koncepcja interaktywnego filmu edukacyjnego, którą uczestnicy zaprezentują przed jury w I ETAPIE, powinna składać się z:

1. krótkiego opisu koncepcji filmu interaktywnego (maks. 2500 znaków ze spacjami), obejmującego:

  • tytuł, zarys fabuły i planowane środki realizacyjne: wizualne, dźwiękowe, interaktywne,
  • przykłady inspiracji wizualnych, oddających klimat filmu (np. w formie cyfrowego kolażu lub ilustracji),
  • opis rozwiązań technologicznych i produkcyjnych oraz dotyczących postprodukcji.

2. interaktywnej makiety fragmentu filmu, prezentującej rodzaj i charakter interakcji, przygotowanej w programie Twine, Frametrail (oparty o opensource’owy Open Hypervideo), InVision lub Figma albo za pomocą samodzielnie wykonanego oprogramowania.

Finaliści wybrani do ETAPU II dodatkowo przedstawią jury szkic fragmentu drzewa decyzji w formie rysunku lub schematu graficzno-tekstowego, prezentującego różne warianty losów bohatera lub bohaterów filmu.

W opracowaniu koncepcji uczestników wspierać będą organizatorzy oraz mentorzy: filmowcy, scenarzyści, projektanci i historycy.

Filmowe inspiracje

Warsaw Rising 1944

Pokłady Pamięci 

The Trip - A Transmedia Project by Kissinger Twins

Trans-Ukraina - multimedialna i interaktywna opowieść