• zapis testamentowy - wsparcie działalności i rozbudowy zbioru Ośrodka KARTA

Zapis testamentowy – wsparcie działalności i rozbudowy zbioru Ośrodka KARTA

Zapisy testamentowe jako forma wsparcia organizacji społecznych nie są jeszcze w Polsce tak popularne, jak w zachodniej Europie czy USA, ale stopniowo się to zmienia.

Zapis testamentowy nie oznacza konieczności przekazania całości majątku organizacji! Mogą Państwo zadecydować – po zabezpieczeniu interesów bliskich osób – o przekazaniu na rzecz Ośrodka KARTA swoich zbiorów fotograficznych lub dokumentowych, książek i rękopisów, innych ruchomości czy nieruchomości lub określonej kwoty pieniędzy.

Otrzymaliśmy już tą drogą wiele cennych archiwaliów (przechowywanych w naszym archiwum jako kolekcje osobiste darczyńców) oraz środki finansowe.

Jeżeli drogą zapisu w testamencie zechcą nam Państwo przekazać rodzinne dzienniki, wspomnienia, fotografie lub inne pamiątki włączymy je do naszego archiwum i staną się częścią zbioru Ośrodka, tworząc oddzielne kolekcje.

Jeżeli zechcą Państwo wesprzeć nas właśnie w tej formie zapisu testamentowego, zapraszamy do kontaktu i rozmowy. Z naszej strony oferujemy wsparcie w przebiegu procesu sformalizowania zapisu. Jesteśmy również otwarci na wszelkie Państwa decyzje – zarówno wskazanie precyzyjnie, jakie obszary naszej działalności chcieliby Państwo wesprzeć, jak i pozostawienie nam decyzji, w jaki sposób majątek zostanie rozdysponowany, aby jak najlepiej realizować zadania Ośrodka.