Konspiracja warszawska 1939–45. Historie mówione

Ośrodek KARTA realizuje zadanie pt. „Konspiracja warszawska 1939–45. Historie mówione” – wybór i przygotowanie do druku antologii kilku relacji z Archiwum Historii Mówionej Ośrodka KARTA i Domu Spotkań z Historią

06/05/2022 do 31/12/2022
Grantodawcy 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego