Człowiek wobec wojny. Osobiste świadectwa rosyjskiej agresji na Ukrainę

◾zdjęcia ◾video świadków ◾zapisy audio ◾notatki ◾ dzienniki
Cyfrowa dokumentacja wojny: zniszczenia, ucieczki, ale też bohaterstwa, sprzeciwu i odwagi oraz wszelkich ulotnych śladów historii, która dzieje się na naszych oczach – to wszystko chcemy zabezpieczyć dla przyszłych pokoleń.

Jesteśmy niezależną organizacją pozarządową, która od ponad 40 lat odkrywa, chroni i upowszechnia historię widzianą z perspektywy jednostki. Naszą misją jest zabezpieczanie pamięci.

Gromadzimy archiwalia dotyczące głównie XX wieku. Powierzają je nam osoby publiczne i zwyczajni świadkowie niezwykłych czasów. Ich dzienniki, dokumenty, wspomnienia, fotografie oraz nagrania tworzą największe w Polsce archiwum społeczne. To obecnie 1500 metrów bieżących dokumentów, dzienników, wspomnień, 6000 nagrań oraz 500 000 fotografii. Zapewniamy wieczyste zabezpieczenie i przechowanie zbiorów.

Jak przekazać świadectwa?

  • Materiały można przekazywać w siedzibie Fundacji Ośrodka KARTA od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–17.00.
  • Na osoby chętne do przekazania materiałów czeka profesjonalny zespół archiwistów, porozumiewający się po polsku/ukraińsku/rosyjsku/angielsku.
  • Warunki udostępniania i upublicznienia materiałów można ustalić z zespołem.
  • Materiały można również wysłać mailem lub pocztą: archiwum@karta.org.pl, Fundacja Ośrodka KARTA, ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa
  • Masz pytanie? Napisz lub zadzwoń: archiwum@karta.org.pl, tel. 22 848 07 12

Przekaż nam swoją historię!

Fundacja Ośrodka KARTA

Людина перед обличчям війни. Особисті свідоцтва російської агресії проти України

Фотографії ◾ відео свідків ◾ аудіозаписи ◾ нотатки ◾ щоденники
Цифрова документація війни: знищення, втечі, акти героїзму, супротиву, відваги і усіх швидкоплинних слідів історії, що відбувається на наших очах – це все ми хочемо залишити для майбутніх поколінь.

Хто ми?

Ми є незалежною позаурядовою організацією, яка понад 40 років відкриває, зберігає і поширює історію з точки зору окремих людей. Наша місія – зберегти пам’ять.

Ми збираємо архіви в основному 20 століття. Їх передають нам громадські діячі та звичайні свідки надзвичайних часів. Їхні щоденники, документи, спогади, фотографії та записи утворюють найбільший соціальний архів у Польщі. Зараз це 1500 метрів поточних документів, щоденників, спогадів, 6000 записів і 500 000 фотографій. Ми забезпечуємо вічну охорону та зберігання колекцій.

Як передати нам свідоцтва?

  • Матеріали можна передати до Фонду Центр KARTA з понеділка по п'ятницю з 9.00–17.00.
  • Охочих надати матеріали чекає професійна команда архівістів, які володіють польською/українською/російською/англійською мовами.
  • Умови використання та публікації матеріалів можуть бути узгоджені з командою.
  • Матеріали також можна надіслати електронною поштою: archiwum@karta.org.pl, або поштою на адресу Фондy Центру KAРTA, вул. Нарбутта 29, 02-536 Варшава
  • Маєте запитання? Пишіть або телефонуйте: archiwum@karta.org.pl, тел. 22 848 07 12

Розкажіть нам свою історію!

Фонд Центру КАРТА