Wzmocnienie infrastruktury Ośrodka KARTA wobec nowych wyzwań w działalności

Zadanie polegało na wzmocnieniu infrastruktury Ośrodka KARTA w trzech kluczowych kierunkach.

  1. polepszenie działania wewnętrznej sieci komputerowej poprzez wprowadzenie dodatkowego serwera wewnętrznego wydzielonego wirtualnie i zastosowanie połączeń światłowodowych, niezbędne dla sprawnej pracy na plikach graficznych i dźwiękowych oraz udostępniania użytkownikom czytelni naukowej zasobów cyfrowych objętych obostrzeniami uniemożliwiających umieszczenie ich w internecie.
  2. organizację zaplecza Biblioteki Naukowej Ośrodka KARTA, która rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego uzyskała w 2017 roku status biblioteki naukowej.
  3. wzmocnienie potencjału Ośrodka KARTA w zakresie obsługi multimediów do działalności kulturalnej (prowadzenie portali i baz internetowych, udostępnianie archiwaliów i publikacje historyczne).
01/02/2018 do 31/12/2018
Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury