Wydanie książki Virgilii Sapiehy "Amerykańska księżna. Z Nowego Jorku do Siedlisk"

okładka książki Amerykańska księżna

Przetłumaczenie z języka angielskiego na polski, przygotowanie, publikacja, kolportaż i promocja wspomnieniowej książki Virgilii Sapiehy „Amerykańska księżna. Z Nowego Jorku do Siedlisk” w wersji drukowanej oraz jako e-book. Książka jest obrazem przedwojennej Polski w oczach Amerykanki, która poprzez małżeństwo z Pawłem Sapiehą weszła do jednego z najbardziej znanych polskich rodów arystokratycznych i zapisała swoje obserwacje dotyczące polskiego społeczeństwa. Uważnie, momentami krytycznie przyglądała się życiu polskiej arystokracji i funkcjonowaniu dużych majątków ziemskich. ale starała się zrozumieć też stosunki społeczne panujące pomiędzy innymi warstwami II RP. Publikacja, niedostępna dotąd polskiemu czytelnikowi, wydana tylko w USA i Szwecji w latach 40., jest atrakcyjnym czytelniczo i wartościowym poznawczo źródłem dotyczącym historii II RP.

Virgilia Peterson, później Sapieha (1904–1966) urodziła się w Nowym Jorku w zamożnej rodzinie amerykańskiej. Zdobywała wykształcenie w Europie, gdzie w Grenoble poznała swojego przyszłego męża, Pawła Sapiehę. Po wyjściu za niego za mąż w połowie lat 30. zamieszkała w Polsce. Mieszkała m.in. w majątku w Rawie Ruskiej, na Górnym Śląsku, gdzie interesy prowadził jej mąż, z racji kontaktów towarzyskich bywała też np. w Krakowie i Warszawie. Uważnie, momentami krytycznie przyglądała się życiu polskiej arystokracji i funkcjonowaniu dużych majątków ziemskich, ale starała się zrozumieć też stosunki społeczne panujące pomiędzy innymi warstwami II RP – sporą wagę przywiązywała np. do relacji dworu z chłopstwem. Z racji bycia członkiem jednego z bardziej znanych rodów owego czasu miała możność obserwować z bliska np. otoczenie arcybiskupa Adama Sapiehy w Krakowie i jego relacje z władzą, poznała wiele ważnych postaci życia kulturalnego i intelektualnego dwudziestolecia międzywojennego, m.in. aktora Juliusza Osterwę czy malarkę Pię Górską. Przeżyła wraz ze swoimi bliskimi narastające napięcie poprzedzające wybuch II wojny światowej i sierpniową mobilizację. Swoje obserwacje, zapisywane z prawdziwym, głębokim zainteresowaniem Polską, z dystansem i poczuciem humoru, kontynuowała aż do ewakuacji z Polski do Rumunii we wrześniu 1939.

01/04/2018 do 31/12/2018
Zespół 

Tłumaczenie z języka angielskiego: Ewa Horodyska

Redaktor serii: Agnieszka Knyt

Wprowadzenie i redakcja: Adam Safaryjski

Korekta: Anna Richter

Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury