Wydanie książki Michała Sokolnickiego "Emisariusz Niepodległej. Wspomnienia z lat 1896-1919"

okładka książki Emisariusz Niepodległej

Przygotowanie i opublikowanie (tradycyjnie i w formie ebooka) w serii "XX wiek. Świadectwa” książki Michała Sokolnickiego „Emisariusz Niepodległej. Wspomnienia z lat 1896-1919”. Książka ta będzie przedstawiała polską drogę do niepodległości środowiska związanego z Józefem Piłsudskim w latach 1899–1919. Na książkę złożą się materiały pochodzące ze spuścizny przyjaciela i sekretarza Józefa Piłsudskiego, Michała Sokolnickiego (wspomnienia i fragmenty dziennika) – wcześniej niepublikowane, bądź publikowane na emigracji oraz przed 1939 rokiem – a więc niedostępne na rynku księgarskim.

Michał Sokolnicki – działacz niepodległościowy, historyk i dyplomata, współpracownik Józefa Piłsudskiego – opisuje drogę, jaką przeszło jego pokolenie i on sam od przełomu wieku do odzyskania niepodległości. Pojawiają się tu: antycarska konspiracja, PPS, Związek Strzelecki, I wojna światowa, Legiony, tajne misje w służbie odradzającej się Polski. Autor kreśli wyrazisty obraz formacji, dla której istniał tylko jeden cel – Niepodległa, a też jeden do niej przewodnik – Piłsudski.

Na materiał źródłowy przygotowywanej publikacji złożył się wybór z wszystkich dostępnych zapisów Michała Sokolnickiego pochodzących lub dotyczących lat 1899–1919, w tym opublikowanych przez autora w książkach „Czternaście lat” i „Rok czternasty” oraz w emigracyjnej, londyńskiej „Niepodległości”. Pierwsza z wymienionych książek ukazała się w 1936 roku, druga – po II wojnie w Londynie, stanowią więc pozycje niedostępne dla czytelników i znane jedynie wąskiej grupie historyków. Ponadto w publikacji zostaną wykorzystane zapisy dotąd niepublikowane i zupełnie nieznane – pozyskane od rodziny autora – fragmenty dzienników pochodzące z 1909 roku oraz z lat 1917–18.

03/04/2018 do 31/12/2018
Zespół 

Redaktor serii: Agnieszka Knyt

Wybór i opracowanie: Agnieszka Dębska

Posłowie: dr Krzysztof Kloc

Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury