Wydanie fragmentów dzienników Michała Romera "Miłość z lupanaru. Dziennik intymny wileńskiego adwokata"

„Miłość z lupanaru” to historia związku Michała Römera (ziemianina, wybitnego prawnika, społecznika i polityka) oraz Anny Wolberg „Annin” – dziewczyny „z ludu”, która przez splot dramatycznych wypadków trafia do domu publicznego w Wilnie. Ten dziennik to poruszająca lektura i niezwykły dokument – osobisty zapis z początku XX wieku we wszystkich jego wymiarach, także tych, które wyjątkowo rzadko są utrwalane na kartach diariuszy. Michał Römer odważnie przedstawia siebie i swoją intymną relację z Anną Wolberg. Formułuje nieszablonowe wnioski na temat środowiska, z którego się sam wywodzi, tradycji narodowych i życia obyczajowego Polaków w Wilnie lat 1911–14. A przede wszystkim wyciąga na światło dzienne temat wówczas przemilczany – społeczną pozycję kobiet i ich całkowite uzależnienie od przypadkowej sytuacji życiowej.

Autor odważnie przedstawia siebie, swoje środowisko, związek z Anną i formułuje śmiałe wnioski na temat ziemiaństwa, z którego sam się wywodzi. Zadanie obejmuje wybór fragmentów, opracowanie redakcyjne, druk, promocję, kolportaż ksiażki, produkcję ebooka.

01/01/2019 do 31/12/2019
Zespół 

Agnieszka Knyt

Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury