Wybór tekstów Ksawerego Pruszyńskiego

Ośrodek KARTA realizuje zadanie „Przygotowanie, druk, kolportaż i promocja publikacji z tekstami Ksawerego Pruszyńskiego «Autobiografia odczytana»”. Wybór tekstów z całej spuścizny reportażysty, pisarza i dyplomaty ukaże się we wrześniu 2023 w serii „Świadectwa”.

01/01/2023 do 31/12/2023
Grantodawcy 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego