Wolontariat bez względu na wiek

Celem działania było powiększenie zespołu wolontariuszy Ośrodka KARTA, którzy wspólnie z profesjonalnymi archiwistami podjęłyby się opracowania dokumentów historycznych zebranych w trakcie interwencji archiwalnych. Dzięki współpracy z wolontariuszami opracowano 10 tomów wspomnień/dzienników i 10 kolekcji archiwalnych z lat 1901-90 pozyskanych od darczyńców z Warszawy lub dotyczących znanych warszawiaków i wydarzeń dziejących się na terenie stolicy.

01/03/2016 do 31/12/2016
Grantodawcy 
logo Zakochaj się w Warszawie

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa