Wokół "Gawędy" - popularyzacja wiedzy o historii i znaczeniu wychowawczym harcerskiego zespołu artystycznego w latach 1952-2017

Od 1 września będziemy realizować zadanie "Wokół «Gawędy» - popularyzacja wiedzy o historii i znaczeniu wychowawczym harcerskiego zespołu artystycznego w latach 1952-2017", na które dostaliśmy dofinansowanie w ramach programu "Patriotyzm Jutra" organizowanego przez Muzeum Historii Polski.

01/09/2022 do 02/12/2022
Grantodawcy 

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”