„Solidarność – narodziny ruchu” – opracowanie unikatowych dokumentów dopełniających wspólną kolekcję Fundacji Ośrodka KARTA i Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności”

Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA realizuje zadanie opracowania i upowszechniania dokumentów dotyczących działalności NSZZ "Solidarność" z okresu sierpień 1980 - grudzień 1981.

Prace nad kolekcją archiwalną pn. „Solidarność – narodziny ruchu”, która w 2003 roku została  wpisana na listę UNESCO „Pamięć Świata”, zakończą się w grudniu 2019 roku.

Opracowanych i udostępnionych zostanie  ok. 30 000 stron (ok. 400 j.a.) dokumentów: statuty, oświadczenia, protokoły, projekty uchwał, komunikaty pokazujące działalności NSZZ „Solidarność” w różnych miastach Polski, w tym m.in. z: Warszawy, Lublina, Gdyni, Gdańska, Bielska-Białej, Wrocławia, Katowic czy Legnicy i w wielu miejscach pracy, m.in.: Wolnej Wszechnicy Polskiej, Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Osobowych, Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Pracowników Warszawskiej Służby Zdrowia, KKK NSZZ „Solidarność” Branży Portów Morskich, Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ Pracowników Poligrafii, NSZZ „Solidarność” Komisji Oddziałowej Lokomotywowni Pozaklasowej Lublin. 

Informacje o wszystkich opracowanych dokumentach znajdą się na portalu Otwarty System Archiwizacji (osa.archiwa.org).

 

15/05/2019 do 31/12/2019
Informacje grantowe 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Partnerzy