Seria „Żydzi polscy” po angielsku / The “Polish Jews” book series in English

Polish Jews covers

Seria „Żydzi polscy” to klasyka źródłowej literatury żydowskiej XX wieku, bezpośrednie świadectwa życia Żydów na ziemiach polskich – w większości, choć nie tylko, opowiadające o doświadczeniach Holokaustu.

W ramach grantu przyznanego KARCIE przez Claims Conference przygotowaliśmy angielskie wydania książek w serii.

  • Richard Glazar, Station Treblinka
  • Chaim Goldstein, The Bunker
  • Baruch Milch, The Testament
  • Marceli Najder, The Revenge
  • Calek Perechodnik, The Confession
  • The Ringelblum Archive. Annihilation – Day by Day
  • Henryk Schönker, The Touch of an Angel
  • Sobibór. The Revolt Against the Verdict
  • Halina Zawadzka, The Escape from Ghetto

Książki w serii, które powstały przede wszystkim po polsku, ale też w jidysz czy po niemiecku, układają się w wyjątkowe, uniwersalne opowieści o  żydowskim życiu, a także przykład wielości i złożoności losów, na które wpłynęła Zagłada, opowiedzianych z bezpośredniej, jednostkowej perspektywy.

Zamówienia: kolportaz@karta.org.pl

20/12/2018
Grantodawcy 
logo Claims Conference

In appreciation to the Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference) for supporting this publication. Through recovering the assets of the victims of the Holocaust, the Claims Conference enables organizations around the world to provide education about the Shoah and to preserve the memory of those who perished.

logo CC