Salonik wystawienniczo-księgarski Ośrodka oraz zakup sprzętu do kontynuacji działań na rzecz dziedzictwa

Zadanie zakłada utworzenie w ogólnodostępnym hallu Ośrodka saloniku ekspozycyjno-księgarskiego poprzez dostosowanie pomieszczenia na potrzeby organizacji czasowych wystaw historycznych (zakup i modernizacja profesjonalnego oświetlenia). Dodatkowo na potrzeby saloniku księgarsko-prasowego konieczny jest zakup zestawu mebli (sofy, fotele, stoliki, regaliki ekspozycyjne oraz stojaki na ulotki informacyjne i pocztówki.

Dodatkowo zadanie przewiduje zakup zestawu komputerów niezbędnych do dalszej pracy nad właściwym opracowywaniem, a przede wszystkim udostępnianiem archiwaliów (fotografii, dokumentów, relacji, dźwięków, filmów) osobom zainteresowanym dostępem do materiałów źródłowych. Zadanie zakłada także zakup zestawu szaf do przechowywania pozyskanych w ostatnich latach fotografii oraz aparatu fotograficznego do dokumentowania posiadanych przez Ośrodek muzealiów.

01/01/2017 do 31/12/2017
Grantodawcy 
logo Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego