Rok 1945. Między wojną a podległością

fotografia z pochodu

Celem projektu jest upamiętnienie rocznicy zakończenia II wojny światowej oraz upowszechnienie wiedzy o tym, jakie znaczenie miały procesy zachodzące w przełomowym roku dla kształtu powojennej Polski. Projekt obejmował przygotowanie, uruchomienie i promocję prezentacji multimedialnej "Rok 1945. Między wojną a podległością" oraz prganizację i poprowadzenie debaty historycznej, zainspirowanej materiałami wykorzystanymi w prezentacji oraz poświęconej przemianom świadomości społecznej w momencie kształtowania się powojennej Polski. Prezentacja i debata były elementem szrszych działań rocznicowych Ośrodka KARTA.

01/04/2015 do 15/12/2015
Grantodawcy 
logo Patriotyzm Jutra

Dofinansowano ze środków MHP w ramach programu "Patriotyzm Jutra"