Przygotowanie do druku, wydanie i promocja dzienników Michała Römera, III etap

okładka Dzienników Roemera

Zadanie jest kontynuacją projektu wydania w formie tradycyjnej i ebooka dzienników Michała Römera - wybitnego humanisty, prawnika i niezwykłego swiadka wspólnej historii Polski i Litwy. W ramach ostatniego etapu prac finansowanego przez Fundację PZU wydany został III tom dzienników oraz zorganizowana promocja dotychczas wydanych tomów. Promocja dzienników Michała Römera ma fundamentalne znaczenie dla zrozumienia rozwoju i obecnego stanu stosunków polsko-litewskich.

Dzienniki Michała Römera (1880-1945), który uważał się za Polaka i Litwina, to fundamentalny zapis dla historii polsko-litewskiej oraz dla budowania stosunków między obu krajami. Świadectwo imponujące – wiele tysięcy stron pokrytych gęstym maczkiem – powstawało codziennie przez 34 lata. A w nim utrwalona wspólna historia Polaków i Litwinów. Autor dzienników, Michał Römer (prawnik, publicysta, działacz społeczny i polityczny, wolnomularz) był postacią znakomitą. Wyprzedzał swój czas, umiał wyjątkowo celnie uchwycić istotę otaczającej go rzeczywistości. Dzięki niemu dziś można zrozumieć polsko-litewskie doświadczenie XX wieku.

01/07/2017 do 31/12/2017
Grantodawcy 
logo Fundacja PZU