Przesłanie Domu Wschodniego

Witryna - banner

Ośrodek KARTA rozpoczął realizację projektu, który zakłada opracowanie koncepcji przesłania Domu Wschodniego, umieszczenie jej w internecie i rozesłanie online do polskich placówek dyplomatycznych. Do 15 grudnia 2022 międzynarodowy zespół przygotuje w pięciu językach (polskim, angielskim, ukraińskim, białoruskim i rosyjskim) dokument „Przesłanie Domu Wschodniego”. Publikacja ta, obok założeń generalnych, przedstawiających plan działań Domu Wschodniego na dalsze lata – w tymczasowej siedzibie w Warszawie (Dom Wschodni WITRYNA) i docelowej w Mordach, obejmie zapowiedź aktywności partnerów dotychczasowych (ponad dwadzieścia organizacji i instytucji polskich, ukraińskich, białoruskich, rosyjskich i litewskich) i nowych.

15/05/2022 do 15/12/2022
Grantodawcy 

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Dyplomacja publiczna 2022”
Wartość finansowania: 79 970,00