Poprawa warunków udostępniania archiwaliów Ośrodka KARTA w ogólnodostępnej czytelni oraz wizualizacja zewnętrzna Ośrodka

Podstawowym celem realizacji zadania była poprawa warunków udostępniania zbiorów archiwalnych osobom korzystającym z czytelni Ośrodka KARTA.

W ramach zadania zrealizowano następujące działania:

  • zakup nowych krzeseł wraz z lampkami,
  • wymiana starej wykładzieny na nową glazurę,
  • malowanie ścian, 
  • likwidacja zniszczonego klimatyzatora, zabezpieczenie nieszczelności powodującej spadek temperatury w czytelni w okresie zimowym oraz wymiana jednego okna,
  • zakup nowych szaf archiwalnych do przechowywania materiałów archiwalnych dla czytelników,
  • wymiana tablicy zewnętrznej informującej o lokalnizacji naszej siedziby i czytelni.
17/11/2014 do 19/12/2014
Grantodawcy 
logo m.st. Warszawy - Zakochaj się w Warszawie

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa