„Pomoc Zachodu” – opracowanie unikatowych dokumentów, fotografii i nagrań z zasobu Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA

Projekt zakłada prace nad materiałami archiwalnymi Fundacji Ośrodka KARTA dokumentującymi szeroko rozumianą pomoc obywateli i organizacji państw zachodniej Europy kierowanej do Polski w okresie PRL, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego. Materiały te stanowią zapis działalności ok. 15 organizacji i wielu indywidualnych osób. Dotyczą bezpośredniej pomocy dla obywateli polskich (wsparcie medyczne i materialne), działań mających na celu wspieranie polskiej opozycji demokratycznej (manifestacje prosolidarnościowe, pomoc techniczna i finansowa) oraz rozpowszechniania informacji o sytuacji w Polsce.

Zadanie składa się z dwóch komponentów: dopełnienia istniejącego już w Archiwum FOK zbioru „Pomoc Zachodu” o nowe dokumenty dotyczące wieloaspektowej działalności pomocowej organizacji i osób prywatnych głównie z Australii, USA i Szwecji, ale też Japonii, Kanady i Republiki Federalnej Niemiec oraz inwentaryzacji kolekcji Józefa Szczepańskiego (1912–1996), fotografa, działacza polonijnego, popularyzatora polskiej nauki i kultury.

Opracowane materiały archiwalne zostaną zinwentaryzowane w Otwartym Systemie Archiwizacji na stronie osa.archiwa.org

 

 

 

15/05/2019 do 31/12/2019
Informacje grantowe 

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych