„Pomoc Zachodu” – opracowanie unikatowych dokumentów, fotografii i nagrań z zasobu Archiwum Fundacji Ośrodka KARTA

fotografia z kolekcji Solidarności

W ramach projektu zrealizowaliśmy prace nad materiałami archiwalnymi Fundacji Ośrodka KARTA dokumentującymi szeroko rozumianą pomoc osób indywidualnych i organizacji z państw zachodnich, kierowaną do Polski w okresie PRL, zwłaszcza po wprowadzeniu stanu wojennego. Materiały te dotyczą bezpośredniej pomocy dla obywateli polskich (wsparcie medyczne i materialne), działań mających na celu wspieranie polskiej opozycji demokratycznej (manifestacje prosolidarnościowe, pomoc techniczna i finansowa) oraz rozpowszechniania informacji o sytuacji w Polsce.

Zadanie składało się z dwóch komponentów: dopełnienia istniejącego już w Archiwum FOK zbioru „Pomoc Zachodu” o nowe dokumenty dotyczące wieloaspektowej działalności pomocowej organizacji i osób prywatnych głównie z Australii, USA i Szwecji, ale też Japonii, Kanady i Republiki Federalnej Niemiec oraz inwentaryzacji kolekcji Józefa Szczepańskiego (1912–1996), fotografa, działacza polonijnego, popularyzatora polskiej kultury i historii w Australii.  Ponadto wszystkie archiwalia (dokumenty, fotografie, nagrania audio i video) zostały zabezpieczone w materiałach archiwizacyjnych.

Materiały archiwalne zostały zinwentaryzowane w Otwartym Systemie Archiwizacji, z ich opracowaniami można zapoznać się na stronie: osa.archiwa.org

Ponadto udostępniamy inwentarze opracowanych kolekcji:

1. Pomoc Zachodu (sygn. FOK_0142)

2. Kolekcja Józefa Szczepańskiego (sygn. OK_1892)

 

 

 

 

15/05/2019 do 31/12/2019
Grantodawcy 
logo Archiwa Państwowe

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych