Polska energia

Fot. Romuald Broniarek / Ośrodek KARTA

Ośrodek KARTA realizuje projekt „Polska energia. Od źródeł do nowoczesności 1852–2022”. W ramach projektu powstaje publikacja edukacyjna przybliżająca życie i dokonania twórcy lampy naftowej: „Płomień Łukasiewicza. Rzecz o Ignacym Łukasiewiczu 1822–1882” oraz album tekstowo-zdjęciowy poświęcony historii nafty, gazu i prądu na ziemiach polskich „Polska energia. Od źródeł do nowoczesności 1852–2022”.

01/03/2022 do 28/02/2023
Grantodawcy 

Sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN